Vastuullisuus

Vastuullisuus terveysteknologia
Vastuullisuus ei ole päälle liimattu tarra, vaan tärkeä osa yrityksen kaikkea toimintaa. Vastuullinen organisaatio toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja ajattelee sidosryhmiään laajasti. Fokus on pitkän tähtäimen menestyksen rakentamisessa ja kestävän kilpailukyvyn säilyttämisessä, ei pikavoitoissa.

Yritysten kestävä ja vastuullinen toiminta

Valtaosa Terveysteknologia ry:n jäsenistä on vientiyrityksiä, minkä vuoksi Suomen ja Euroopan lisäksi muutkin markkina-alueet ja niiden vaatimukset tulee huomioida. Kyseessä voi olla omaehtoinen tai vastuullisuusnormien mukainen toiminta. Menestyvä yritys ennakoi, eikä odota, että paine ulkopuolelta edellyttää toimintaa.

Eettisyys on tärkeä osa vastuullisuutta. Uudet teknologiat, kuten tekoäly ja robotiikka vaativat vielä laajaa kansalaiskeskustelua, koska monesti näillä ratkaisuilla korvataan ihmisten tekemää raskasta tai rutiininomaista työtä. Kone toimii aina vakioteholla ja -tarkkuudella. Se ei väsy, eikä sillä ole huonoja päiviä tai taukoja. Virheitä saattaa kuitenkin tulla ja siitä päästään keskustelemaan, hyväksymmekö eri tavalla ihmisen ja koneen tekemät virheet. Kannattaa muistaa, että terveysteknologian ratkaisut ovat tarkasti säädeltyjä ja valmistaja vastaa virheistä, mikä kirittää yrityksiä jatkuvaan parantamiseen.

Myös hankintojen eettisyys on tärkeää, jotta reilu kilpailu säilyy markkinoilla. Erityyppisille yrityksille, kuten maahantuojille, valmistaville, myyntiä harjoittaville ja palveluja myyville yrityksille asia näyttäytyy eri tavalla, koska tarpeet sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyölle vaihtelevat. Yhdistyksenä kannustamme jäseniä pohtimaan liiketoiminnan vastuullisuutta, joka tilanteessa. Tärkeänä työkaluna on käytännössä ns. oikean toiminnan opas (Code of Conduct), joka koskee myös kilpailua, kansainvälisen kaupan sääntöjen noudattamista, immateriaalioikeuksia, taloudellista valvontaa, sopimattomia maksuja, jne. Nämä ovat tiukkoja ja yrityksen työntekijöitä sitovia ohjeita.

Vastuullisuus vie kaikki toimialat myös oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Terveysalalla kierrätettävyys, energian ja materiaalin säästö tai vähähiilisyys ovat nousevia teemoja, joihin yritysten tulee valmistautua. Vastuullisuus onkin yhteistyötä ja uuden oppimista. Toimialat voivat auttaa toisiaan.

Vastuullisuus on myös avoimuutta ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista. Se on päättymätön tie tulevaisuuteen! Matka kannattaa aloittaa viimeistään nyt!

Terveysteknologia ry:n vastuullisuuslinjaus on luettavissa täällä