Valvonta

Terveysteknologia valvonta Fimea
Terveysteknologia-alaa valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea).

Lääkinnällisten laitteiden valvontavastuu siirtyi Valvirasta Fimeaan 1.1.2020.

Uudet EU-asetukset ovat tarkentaneet myös Fimean velvollisuuksia, joihin kuuluvat mm.:

 • kliinisten tutkimusten tutkimusluvat
 • tutkimuspaikkoihin tehtävät tarkastukset
 • IVD-suorituskykytutkimusten luvat
 • ilmoitettujen laitosten useita merkittäviä lisätehtäviä, esimerkiksi kenttä-seuranta, vertaisarvioinnit kollegaviranomaisten kanssa sekä valvonnan raportointi komissiolle
 • markkinavalvonnan lisääntyneet velvoitteet, esimerkiksi tuotteiden fyysiset tarkastukset/laboratoriotestaus
 • MD-asetuksen liitteen XVI mukaisten laitteiden (ei-lääkinnällisen käyttötarkoituksen omaavat laitteet) valvonnan käynnistäminen
 • eurooppalaiseen EUDAMED -tietokantaan tallennettavien toimijatietojen validointi
 • jakelijoiden uusien velvoitteiden valvonta, ilmoitusten käsittely ja hallinta
 • vaaratilannejärjestelmän muutokset
 • velvoite raportoida vuosittain komissiolle
 • merkittävästi lisääntynyt ohjauksen tarve sääntelyn muuttuessa

Lääkinnällisten laitteiden valvontaa kehitetään muiden EU-maiden lääkinnällisten laitteiden yksiköiden ja lääkevirastojen johdon kanssa. 

Lääkinnällisten laitteiden yksikkö on osa Fimean Valvonta ja saatavuus -vastuualuetta ja yksikön päällikkönä toimii Susanna Peltoniemi. 

Fimea on vahvistanut yksikköä useilla virkamiehillä viimeisen vuoden aikana ja työtä lääkinnällisten laitteiden valvonnan ja ohjauksen vahvistamiseksi jatketaan.