HealthtechFi LinkedIn

6000 LinkedIn-seuraajan raja rikki!

Terveysteknologia ry on yhdistys, jolla on jäsenenä hyvinvointi- ja terveysteknologia-alalla olevia yrityksiä.

LinkedIn-sivullamme on yli 6000 seuraajaa!

Yhdistyksemme tarkoituksena on tukea yrityksiä kasvussa ja kansainvälistymisessä. Keskeisenä osana toimintaamme on sääntelykehyksen hahmottaminen ja sen ymmärtäminen yhdessä. Oikean tiedon jakaminen, oikea-aikaisesti on meille tärkeää. Olemme jäsenyrityksillemme ja sidosryhmillemme kumppani, johon voi luottaa.

Arvot määrittävät toimintaamme. Toimimme jäsenyritysten ja sidosryhmämme kanssa turvallisesti, luotettavasti, positiivisesti ja vastuullisesti. Meille on tärkeää, että lainsäädäntöä noudatetaan, se on tiivis osa vastuullista toimintaamme. Toiminnassamme noudatamme kilpailulainsäädäntöä, koska jäsenyrityksiämme on samassa jakeluketjussa tai kilpailevia yrityksiä.

Kohtaamispaikka

Terveysteknologia-ala on sääntelyn näkökulmasta haastava ala. Kehittyvä teknologia tuo mukanaan sekä mahdollisuuksia että uhkia. Euroopan komissio pyrkii vastaamaan uhkiin uudistamalla sääntelyä. Yritysten sääntelytaakkaa lisätään Euroopassa, ja uusien säädösten noudattaminen vaatii asiantuntijoilta sääntelyn ymmärtämistä ja pohdintaa oman yrityksen ja tuotteen näkökulmasta. Pohdinnoissa auttaa, kun on yhteisö, jonka kanssa asioista voi yhdessä oppia ja saada erilaisia näkökulmia.

Tiedonjako

Yhdistyksessä teemme työtämme jäsentemme vuoksi, mutta vielä enemmän jäsentemme kanssa. Verkostossamme on koko terveysteknologia-alan kattavuudelta asiantuntemusta. Tämän vuoksi saamme työryhmiimme ja tilaisuuksiimme aina alansa kärkeä olevien asiantuntijoiden puheenvuoroja. Erityisen hienoa on, kun alan asiantuntijat pääsevät yhdessä keskustelemaan ja jakamaan sääntelyyn liittyvää asiantuntemustaan.

Hyvinvointialan yrityksen, jonka tuote ei ole lääkinnällinen laite, on mahdollista pysyä lääkinnällisten laitteiden sääntelyn ulkopuolella. Siinäkin tapauksessa yrityksen tulee tuntea sääntelyä, jotta päätös sääntelyn ulkopuolelle jäämisestä on tietoinen. 

Vaikuttaminen

Kun pääsemme kuulemaan jäsenyrityksiltämme heidän näkemyksiään ja huoliaan alalla, voimme viedä näitä viestejä eteenpäin kootusti ja oikeille kohderyhmille. Yhdistyksemme ydintehtäviin kuuluu vaikuttaminen, pyrimme toiminnassamme vaikuttamaan lainsäädäntöön, jotta se olisi mahdollistava terveysteknologia-alan yrityksille. Haluamme myös edistää vientiä vaikuttamalla markkinoiden innovaatiomyönteisyyteen. Suomessa tehdään edistyksellistä tutkimusta uusien terveysalan ratkaisuiden parissa, teemme vaikuttamistyötä, jotta myös pienillä, keskisuurilla ja start-up-yrityksillä olisi mahdollisuus kasvuun.

Yhteistyö

Yhdistyksemme LinkedIn-sivun seuraaja määrä nousi yli 6000 seuraajaan, on hienoa, että tekemisemme huomataan ja pääsemme jakamaan tietoa ja lisäämään yhteistyötä asiantuntijoiden välillä. Yhteisössä on voimaa ja yhteisö on enemmän, kuin kokonaisuutensa summa. Säädöskentän uudistuksiin on kaikkien tahojen opeteltava, on hyvä tehdä yhteistyötä, jotta suomalaiset yritykset menestyvät globaalissa markkinassa.

Seuraa meitä LinkedInissä