laastari

Jäsenesittelyssä LAKKA Health: ”Tavoitteemme on päästä iholle mahdollisimman huomaamattomilla lääkinnällisillä laitteilla”.

Ti, 21.04.2020 - 09:35
LAKKA Healthin teknologiaa käytetään iholta tapahtuvaan mittaamiseen. Yrityksen tuotekehityksen fokus on diabetesmonitoroinnissa, mutta teknologiaa voidaan hyödyntää monessa muussakin mittaustarkoituksessa.

LAKKA Healthin taustat syntyivät jo jonkin aikaa sitten, kun yrityksen toimitusjohtaja Sami Lakka oli Yhdysvalloissa tekemässä teknologiataustaista post doc -tutkimusta ja tutustui tuolloin erilaisiin mittausmenetelmiin ja -antureihin. Vuonna 2016 hän perusti LAKKA Technologies -nimisen yrityksen, joka on sittemmin LAKKA Health -nimisenä laajentanut toimintaansa terveysalalle.

Yritys keskittyy tällä hetkellä iholta tapahtuvaan mittaamiseen miniatyrisoiduilla lääkinnällisillä laitteilla. Tuotekehityksessään yritys on pyrkinyt havaitsemaan esimerkiksi matalan verensokerin iholle asetettavilla mahdollisimman huomaamattomilla mittausratkaisuilla, ilman neulanpistoa.

”Olennaista on havaita, miltä ihmisestä tuntuu, kun häntä mitataan”, sanoo Lakka. Jos mittausta varten tarvitaan neulanpisto tai operaatio, vähentää se Lakan mukaan ihmisten haluja osallistua omaehtoiseen mittaukseen. Toisaalta, jos mittauslaite on huomaamattomasti iholla, ranteessa tai muualla kehossa, ja laite tekee samalla mittauksia sekä analysoi dataa, syntyvä informaatio voi olla todella laajaa ja arvokasta sekä henkilölle itselleen että häntä hoitavalle terveydenhuollon ammattihenkilölle.

LAKKA Health aloitti tuotekehityksensä ns. ’consumer device’ -lähtökohdista ja on siitä edennyt kohti reguloitujen lääkinnällisten laitteiden valmistusta. Miniatyrisointi on yhä voimakkaammin tuotekehityksen ytimessä. ”Tulevaisuudessa olisi kiinnostavaa ja herkullista nähdä, että digitaaliseen terveydenhuoltoon yhdistetään reguloiduilla lääkinnällisillä laitteilla tehtävät mittaukset ja ohjelmistot. Tämä on se varsinainen megatrendi”, sanoo Lakka.

”Kuluttajille tarjottavat aktiivisuusrannekkeet ja -mittarit ovat mielenkiintoisia ja hauskoja, mutta luotettavin kuvaus ihmisen terveydentilasta saadaan lääkinnällisillä laitteilla, joilla on CE-merkintä”, jatkaa Lakka ja toteaa, että: ”CE-merkintä on välttämättömyys”.

Terveydentilasta on mahdollista saada mittauslaitteilla todella tarkka kuva, kun lisäksi huomioidaan tiedot esimerkiksi henkilön aiemmasta terveyshistoriasta, painosta tai elintavoista. Kun tällainen datakokonaisuus saadaan syntymään lääkinnällisellä laitteella ja analysointiin käytetään lisäksi tekoälyä ja algoritmeja, voidaan terveydenhuollon toimijoille tarjota pilvipohjaista palvelua, jonka avulla saadaan reaaliaikainen kuva henkilöstä ja hänen terveydentilastaan.

Lakka reflektoi kokemuksiaan teollisuudesta, jossa hän oli toteuttamassa etävalvontaratkaisuja globaaleille laitevalmistajille. Yrityksessä seurattiin mekaanisesti laitteiden kuntoa ja välitettiin niistä tietoa keskukselle, minkä jälkeen saatettiin analysoida, että mikä on mennyt vikaan. ”Pihvinä oli puuttua tilanteeseen ennen kuin laite rikkoutui”, sanoo Lakka.

Vastaavaa interaktiivisuutta olisi mahdollista soveltaa ihmisen terveyden mittaamiseen ja seurantaan. Jotta ihmisen käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa, pitäisi hänestä saada tietoa. Saadun informaation avulla olisi mahdollista tehdä toimenpide-ehdotuksia, esimerkiksi määrätä lääkkeitä tai ohjata kohti pehmeämpiä elintapamuutoksia. LAKKA Health toimii ihmisen ja terveydenhuollon toimijan välissä tarjoten mittauksen ja erityisesti informaation, jota hyödyntäen terveydenhuollon toimijat voivat tarjota toimenpiteitä.

Lakka kokee, että nykyinen terveydenhuollon järjestelmä on vakiintunut melko vanhanaikaiseksi. Järjestelmästä puuttuu lääkinnällisillä laitteilla toteutettavaan seurantaan perustuva yksilöllistetty lääketiede ja yksilöllistetty diagnostiikka. Verensokerin tai verenpaineen jatkuvalla seurannalla, ja niihin liitetyllä yhteydellä asiantuntijaverkostoon, olisi Lakan mukaan mahdollista saada esimerkiksi kroonisten sairauksien vaikutuksia pienennettyä. Näihin on jo olemassa konkreettisia keinoja.

LAKKA Health sijaitsee Lempäälässä ja siellä työskentelee 7 ihmistä. Suurimmalla osalla on Nokia-tausta tai muu teknologiatausta. Osaamispohja yrityksessä on laaja ja kattaa niin mekaniikan, elektroniikan, laadun, materiaalitekniikan, projektinjohtamisen kuin mittaustekniikankin. LAKKA Healthin toimintaperiaatteena on, että yrityksessä on tuotekehityksen ydinosaaminen.

LAKKA Health liittyi Terveysteknologia ry – Healthtech Finlandin jäseneksi helmikuussa 2020.

Lisätietoja:
Sandra Liede, puh. 040 700 1658, sandra.liede@teknologiateollisuus.fi
Twitter: @sj_liede ja @HealthtechFi