Kuntapäättäjät haluavat geenitestauksen osaksi kunnallista terveydenhuoltoa

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan kuntapäättäjät suhtautuvat erittäin myönteisesti geenitestien käyttämiseen kunnallisen terveydenhuollon tukena. Lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta olisi myös itse valmis edistämään geenitestauksen lisäämiseen tähtäävää hanketta omassa kunnassaan.

Kuvan pdf-versio tästä

infograafi_kuntapaattajat_geenitestaus_osaksi_terveydenhuoltoa.png

 

Kuntapäättäjillä on varsin positiivinen suhtautuminen geenitestauksen käyttämiseen terveysongelmien ennaltaehkäisyssä. Vain 5% vastaajista suhtautui geenitesteihin negatiivisesti. Päättäjille esiteltiin kolme mahdollista geenitestien käyttökohdetta – riskiryhmien tunnistaminen, vaikuttavuuden lisääminen ja adherenssin parantaminen – kunnallisessa terveydenhuollossa, jonka jälkeen heiltä kysyttiin mielipidettä tällaisten testien käyttöönotosta omassa kunnassa. Kaikkien geenitestien käyttökohteiden vähintään mahdollista käyttöönottoa omassa kunnassa kannatti 87-89% vastaajista.

Kuntapäättäjistä 59% oli sitä mieltä, että geenitestejä pitäisi ehdottomasti käyttää nykyistä enemmän terveydenhuollon tukena heidän omassa kunnassaan. Vain 12% vastaajista ei olisi missään olosuhteissa valmiita edistämään geenitestauksen lisäämiseen tähtäävää hanketta omassa kunnassaan.

Terveydenhuoltoalan markkinatutkimustoimiston toimitusjohtaja Mika Teikari kommentoi tuloksia seuraavasti: "Kunnallinen terveydenhuolto on väestön ikääntyessä suurien haasteiden edessä, mikä näkyy myös tämän tutkimuksen tuloksissa. Geenitestauksella on mahdollista saavuttaa pitkällä aikavälillä merkittäviä kustannussäästöjä ja terveyshyötyjä riskiryhmien tunnistamisen ja yksilöllisen hoidon avulla. Tämä selvästi kiinnostaa kuntapäättäjiä. Aiemmin geenitestaukseen yhdistetyt negatiiviset ennakkoasenteet ovat viime vuosina lähes kadonneet. ”

Genetiikan teknologiayrityksen myyntijohtaja Tomi Laitinen jatkaa: "Merkittävissä elintapasairauksissa, kuten tyypin 2 diabeteksessa ja sepelvaltimotaudissa, sairastumisriskin vaihtelusta jopa 50% määräytyy perimän kautta.  Viimein suomalaisessa perimässä validoidut, kliiniseen käyttöön sopivat, geenitietoa hyödyntävät riskianalyysit, ovat saatavilla terveydenhuollon ja riskissä olevien avuksi. Riskianalyysissä yhdistetään ainutlaatuisella tavalla tuhansista geenimarkkereista muodostuva geneettinen riskiprofiili ja elintapainformaatio. Analyysin selkokielisyyden ansiosta, tutkittava henkilö ja hänen lääkärinsä ymmärtävät tulokset välittömästi, kykenevät laatimaan yhdessä hoitosuunnitelman sairauden ennaltaehkäisemiseksi ja tuomaan hyödyt kaikille osapuolille”.

Tutkimuksen toteutti Success Clinic Oy kuntapäättäjien (virkamiesten sekä luottamushenkilöiden) keskuudessa Negen Oy:n toimeksiannosta. Tutkimuksen otos (n=420) kerättiin sähköisellä kyselyllä 24.9.-19.10.2017. Kyselytutkimukseen vastasi päättäjiä 200 eri kunnasta.

Lisätietoja:
Tomi Laitinen, myyntijohtaja, Negen Oy, puh. 040 149 3217