SoteDigi_logo

Kuusi jäsentä mukana kehittämässä SoteDigin nettipalvelua

28.2.2020 klo 8.13

Digitaalisia sosiaali- ja terveydenhoidon palveluja kehittävä valtionyhtiö SoteDigi on valinnut Omaolo.fi-palvelun jatkokehittämiseen osallistuvat yritykset. 

Kilpailutuksen kautta SoteDigin 34 miljoonan euron puitejärjestelyyn valitut yritykset voivat osallistua myöhemmin kevennetysti järjestettyihin kilpailutuksiin kehitys- ja konsultointitöistä. 

Kilpailutusta hyödynnetään sekä Omaolon että muiden asukkaille suunnattujen digitaalisten palvelujen kehittämiseen.

Omaolo.fi on palvelu, jossa kansalaiset voivat kertoa muun muassa millaisia oireita heillä on ja saada suosituksen siitä, tarvitsevatko he ammattilaisen apua ja minne heidän tulisi varata aika. Tarkoitus on säästää lääkärien ja terveydenhoitajien sekä asiakkaiden aikaa ja veronmaksajien rahoja vähentämällä turhia käyntejä.

Palvelun tiedot ovat Duodecimin tuottamia ja perustuvat tutkittuun tietoon. Omaolosta saa luotettavampia neuvoja kuin mitä satunnaiselta keskustelupalstalta saisi vinkiksi terveyshuolistaan kyselemällä. Palvelu on käyttäjille maksuton.

14 kunnan yhteistyöllä vuodesta 2014 saakka kehitetyn Omaolo-palvelun jatkokehittämisen ja kansallisen levittämisen vastuu siirtyi SoteDigille vuonna 2018. Palvelun käyttö on laajentumassa, kun käyttäjiksi liittyy uusia alueita. Seuraavat käyttöönotot tapahtuvat Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Kymenlaakson Kymsotessa.

Sovelluskehityksen osuus puitejärjestelystä on 32 miljoonaa euroa. Mukaan puitesopimukseen valittiin CGI, Digia, Gofore, Mediconsult, Protacon ja TietoEvry.

Kaksi miljoonaa euroa puolestaan on suunnattu puitejärjestelyn toiseen osaan. Se koskee mdr-konsultointia eli lääkinnälliseksi laitteeksi EU-säännöksissä laskettavan järjestelmään liittyvää konsultointia. Tähän puitejärjestelyyn valittiin mukaan kolme yritystä: ClinipowerKasve ja Innokas Medical.

Neuvonnasta voisi päästä suoraan ajanvaraukseen

SoteDigin toimitusjohtaja Harri Hyvösen mukaan Omaolo on yksi sovelluskehityksen kohteista, mutta se on osa laajempaa asukkaan digipalveluiden hankekokonaisuutta, johon kuuluvia palveluja kehittämään puitejärjestely on järjestetty.

Asukkaan digipalvelut -hankkeen on tarkoitus tuottaa työkaluja, joilla asukkaat voivat arvioida omaa vointiaan ja avuntarvettaan, osallistua hoitoonsa sekä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Omaolon lisäksi tällaisista palveluista käytössä on jo puhelinpalvelu Päivystysapu 116117, josta saa asiantuntijoiden neuvontaa kiireellisissä terveyskysymyksissä.

Puitejärjestelyllä haluttiin huolehtia siitä, että valitut toimijat ovat sertifioitu lääkinnällisen laitteen asetuksen mukaisesti. EU:n sääntely lääkinnällisistä laitteista on tiukentumassa toukokuussa.

Jotkin kunnat ovat integroineet Omaolon jo asiakas- ja potilastietojärjestelmiensä ajanvaraukseen. Hyvösen mukaan jatkossa tällaista on tarkoitus lisätä.

Valtiolta rahoitusta maakuntien tarpeisiin 

Omaoloon on tulossa uusia ominaisuuksia ja palveluja jo kuluvan ja ensi vuoden puolella, Asukkaan digipalveluiden hankejohtaja Hanna Nordlund kertoo.

Nykyisin Omaolossa on pääasiassa oirearvioita. Kehityksessä on tuoda palveluun lakisääteisiin määräaikaistarkastuksiin liittyviä ennakkotietokyselyjä. Terveydenhoidon ammattilainen saisi tiedot sähköisesti jo ennen vastaanottoa ja voisi valmistautua paremmin etukäteen.

Nordlundin mukaan palveluun on tulossa myös kokonaisvaltainen hyvinvointitarkastus.

”Oirearviot keskittyvät yhteen oireeseen, mutta hyvinvointitarkastus kartoittaa laajemmin hyvinvointia. Siihen tulee terveyttä, elämänlaatua ja suun terveyttää koskevat osiot. Tiedoista saadaan arvioitua laajemmin hyvinvointia ja voidaan arvioida esimerkiksi riskit sairastua yleisimpiin kansansairauksiin.”

Tulevaisuudessa palveluun voidaan lisätä pitkäaikaissairauksiin liittyviä palveluita ja chat-neuvontaa. Asukas voisi ohjautua oirearvion tekemisestä chat-neuvojan puheille tai chatistä hänet voitaisiin ohjata tekemään oirekartoitus.

Päivystysapu 116117 -palvelun järjestävät sairaanhoitopiirit. SoteDigillä on vastuu sen edelleenkehittämisestä ja sille digikanavien tekemisestä.

Alueet voivat hakea rahoitusta Omaolon käyttöönottoon ja jatkokehitykseen voidaan hakea parhaillaan meneillään olevista valtionavustusten hauista. Valtioneuvostossa avoinna ovat parhaillaan Tulevaisuuden sotekeskus -ohjelman haku ja Digirakennemuutos -haku. Ohjelmissa on painotettu tulevien maakuntien yhteistyötä.