Labquality_2.png

Laboratoriolääketieteen ja terveysteknologian laadun huipputapahtuma Labquality Days 8.–9. helmikuuta 2024 Helsingin Messukeskuksessa

Labquality Days on kaksipäiväinen koulutus- ja verkostoitumistapahtuma laboratoriolääketieteen ja terveysteknologian ammattilaisille. Tapahtumassa keskustellaan laboratoriodiagnostiikan ja kehittyvän terveydenhuollon lisäksi teknologian ja innovaatioiden tarjoamista mahdollisuuksista. Ohjelmapolkuja löytyy sekä suomeksi että englanniksi.

Tapahtumaa varten on koottu myös kattava laboratoriolääketieteen ja terveysteknologian näyttely.

Labquality days 2024 ohjelmalinjat ovat:

 • Kehittyvä laboratorio
 • Kehittyvä terveysteknologia (Developing Health technology)
 • Kansainvälinen laboratorion laatu (Quality in Labratory Medicine)

Tapahtuman ohjelmaan voi tutustua Labquality Days 2024 verkkosivuillaLabquality Days on Suomen suurin laboratoriolääketieteen ja terveysteknologian asiantuntijatapahtuma. 

Tapahtuman puheenvuorot tallennetaan ja kaikilla lipun ostaneilla on mahdollisuus katsoa tallenteet jälkikäteen.

Haastattelimme Labqualityn Mika Siitosta, joka on ollut mukana Labquality Days -tapahtuman järjestämisessä jo neljänä vuonna. Siitonen on monille tuttu myös Terveysteknologia ry:n Ohjelmistot ja data -työryhmän puheenjohtajana.

Terveysteknologian uusimmat tuulet  

Terveysteknologian ohjelmalinja on ollut osa Labquality Days -tapahtumaa jo useamman vuoden ajan. Siitonen kertoo, että tapahtumaa varten on rakennettu ohjelmakokonaisuus, jossa on tänä vuonna kevyt digitaalisuuden painotus.

Ohjelmaa laadittaessa on huomioitu terveysteknologia-alan tämän hetken tarpeet sekä markkinassa tapahtuvat muutokset. Siitonen kertoo, että esimerkiksi tekoälyä käsitellään monella eri tavalla.

”Kahden päivän aikana käydään läpi alan uusimmat tuulet. Jokaiselle on tarjolla jotakin”, hän lisää.

Siitonen ottaa puheeksi terveysteknologia-alan riskienhallinnan ja sen jatkuvan muutoksen. Tapahtumassa osallistujat pääsevät kuulemaan esimerkiksi ilmoitetun laitoksen puheenvuoron, jonka pitää Alexander Stock TÜV SÜD:sta teknisten tiedostojen kyberturvallisuuden sudenkuoppien hallinnoimisesta.

Tapahtumassa päästään syventymään myös kliinisen datan rooliin lääkinnällisissä laitteissa, mikä on Siitosen mukaan erittäin hyödyllistä kuultavaa terveysteknologia-alan valmistajille.

”Kliinisen datan rooli lääkinnällisissä laitteissa on niin keskiössä kuin vain voi olla. Tämä kannattaa kuitenkin nähdä pakollisuuden lisäksi strategisena etuna, josta on monenlaisia hyötyjä.”

”Tapahtumassa on paikalla mm. kliinisten laboratorioiden henkilökuntaa ja kliinikkoja. Tapahtuma avaa erinomaisen tilaisuuden monenlaisille keskusteluille ja parhaimmillaan valmistaja voi tavata laitteidensa käyttäjiä ja saada kullanarvoista tietoa ja käytännönläheistä näkemystä.”

Ymmärryksen kasvattaminen

Labquality Days -tapahtuma on suunnattu laboratoriolääketieteen ja terveysteknologia-alan asiantuntijoille. Siitosen mukaan erityisesti terveysteknologian ohjelmapolku on rakennettu valmistajat mielessä ja ovat täten ovat tapahtuman keskiössä. Tapahtumassa pääsee verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa, sillä paikalla on mm. yritysten laatu- ja regulaatio-osaajia sekä yritysten johtoa.

Siitonen kertoo, että tapahtumassa on perinteisesti ollut mukana myös viranomaisen ja ilmoitetun laitoksen edustajia, ja tänä vuonna sekä paikallinen valvova viranomainen sekä kahden ilmoitetun laitoksen edustajat ovat puhumassa.

Tapahtuman esitykset ovat monen tasoisia, ja osa läpikäytävistä aiheista puhuttelee kaikkia alalla työskenteleviä, summaa Siitonen. Hänen mukaansa on hyvä ymmärtää myös isossa mittakaavassa tapahtuvia asioita.

Siitonen ottaa esimerkiksi Euroopan kilpailukyvyn. ”Ymmärryksen kasvattaminen helpottaa oloa, kun voi työskennellä viitekehyksessä, jonka tuntee paremmin”, Siitonen sanoo.

Ylätason esityksissä pohditaan Euroopan markkinoiden lisäksi myös koko maailman tilannetta. Siitosen mukaan kilpailukykyyn liittyy monenlaisia intressejä, kuten esimerkiksi oman maan teollisuuden puolustamista ja Euroopan kilpailukyvyn vaikutusta terveysteknologia-alan kenttään.

”Joillekin markkinoille pääsy on vaikeaa riippumatta siitä, onko tuote hyvä.”

Digitalisaatio vahvasti mukana

Digitalisaatiotrendi näkyy myös tämän vuoden Labquality Days tapahtuman ohjelmassa. ”Arkisiinkin tuotteisiin tulee osaksi digitaalisia elementtejä ja ohjelmistotekniikkaa”, Siitonen sanoo. Hänen mukaansa tietoturvaohjeistusten käytäntöön saamiselle on akuutti tarve.

”Uutta lainsäädäntöä ja ohjeistusta on tulossa”, Siitonen toteaa. ”On mielenkiintoista päästä kuulemaan digitalisaation ja tekoälyn vaikutuksesta, kun keskitytään laatuun”, hän summaa.

Siitonen nostaa ohjelmasta toiseksi itseään kiinnostavaksi teemaksi riskienhallinnan, joka nivoutuu tämän vuoden ohjelman kaikkiin esityksiin. ”Odotan, että saan tapahtumassa uusia ajatuksia riskienhallinnan näkökulmasta”, hän lisää.

Siitonen kertoo, että perjantain ohjelmassa riskienhallintaa lähestytään monella tasolla ja eri näkökulmista. Hän nostaa ohjelmasta esiin paneelikeskustelun teknologian valumisesta kliinisen kentän käyttöön.

Yhtymäkohdat laboratoriolääketieteen ja terveysteknologian kentillä

Terveysteknologian ohjelmalinjan lisäksi tapahtumasta löytyy kiinnostavia yhtymäkohtia terveysteknologian ja laboratoriolääketieteen kenttien välillä. Esimerkiksi perjantain ohjelman puheenvuoroa Critical Impact of Postanalytical Quality in Clinical Decision Making Siitonen pitää hyödyllisenä terveysteknologia-alan toimijoille.

”Tässä on suora yhtymäkohta terveysteknologian kenttään, kun mietitään laitteiden ja eri vaiheiden vaikutusta kliiniseen päätöksentekoon.”

Toisena nostona laboratoriolääketieteen ohjelmapolun puheenvuoro Optimizing Patient Care with Point-of-Care Testing taas käsittelee testien tekemistä siellä missä potilas on. Siitonen huomauttaa, että myös tässä on selvä yhteys laboratoriolääketieteen ja terveysteknologian välillä.

Laboratoriolääketieteen ja terveysteknologian välinen limittyminen näkyy monissa muissakin esityksissä, joten kannattaa huolellisesti tutkia myös muiden ohjelmalinjojen tarjonta. Tänä vuonna tarjolla on 6 rinnakkaista ohjelmapolkua, joten valinnan varaa on, erityisesti kun väliin jääneet mielenkiintoiset esitykset voi jälkikäteen katsoa.

Mika Siitonen
Mika Siitonen, Head of Digital Health, Labquality

 • Diplomi-insinööri Tampereelta
 • Toiminut Labqualityssä viimeiset 7 vuotta terveysteknologian regulaatioiden asiantuntijana
 • Terveysteknologia ry:n Ohjelmistot ja data -työryhmän puheenjohtaja vuodesta 2019
 • Urapolku kulkenut erilaisten terveysteknologia- ja muiden yritysten kautta tuotekehitys- ja laatuasioiden ympärillä
 • Mikä inspiroi terveysteknologia-alalla? "Insinööritieteet mahdollistavat laadukkaamman ja tehokkaamman potilaan hoidon, sekä oikeanlaisen ja laadukkaan tiedon saamisen hoitohenkilökunnalle ja potilaalle tukemaan päätöksen tekoa."

Labquality

 • Markkinoilla jo yli 50 vuotta
 • Lääkinnällisten laitteiden tukipalvelut
 • Ulkoiset laadun arviointipalvelut
 • Sertifiointilaitos (esim. ISO 9001)
 • Koulutukset

 

Lisätietoja:

Mika Siitonen, Labquality Oy, mika.siitonen@labquality.com 
Päivi Ahlgren, Terveysteknologia ry, paivi.ahlgren@teknologiateollisuus.fi 

https://www.labqualitydays.com/