Merivaaralle muotoilu on tärkeä osa tuotekehitystä

24.4.2017 klo 11.13

116 vuoden ikään ehtinyt Merivaara on uudistanut toimintaansa panostamalla tuotekehityksessään muotoiluun. Tämä koskee sekä tuotteiden fyysistä muotoilua, että tietojärjestelmien käytettävyyden muotoilua. Tänä vuonna lanseerattu leikkaussalivalaisin on saanut jo kaksi merkittävää muotoilualan palkintoa: Fennia Prize Grand Prix 2017 sekä Red Dot Design Award.

Merivaara tuntee leikkaussalit, sillä se valmisti ensimmäiset leikkauspöytänsä jo vuonna 1910. Se tarttuu palkitun leikkausvalaisimensa avulla yhteen sairaaloiden suurista haasteista: hygieniaan, jonka puutteet ovat maailmanluokan ongelma. Erityisesti leikkaussalissa on olosuhteet, joissa mikrobit viihtyvät, aiheuttavat infektioita ja sitä kautta merkittäviä lisäkustannuksia.

Leikkaussalien ilmaa yritetään pitää puhtaana kohdistamalla leikkausalueelle ilmavirta, jonka pitäisi viedä epäpuhtaudet pois. Massiivinen valaisin potilaan yläpuolella estää kuitenkin likaisen ilman tehokkaan poistumisen. Epäpuhtaudet jäävätkin kiertämään valaisimen alle, ja näin ollen päätyvät leikkausalueelle. Tähän Merivaara toi parannuksen muotoilun avulla. Sen uusi leikkaussalivalaisin ohjaa ilmavirtoja siten, että leikkausalueen ilma puhdistuu tehokkaammin.

Leikkaussalien ohjausjärjestelmä on toinen alue, jolla Merivaara on panostanut voimakkaasti muotoiluun. Leikkaussalit ovat täynnä teknologiaa. Merivaaran tavoitteena on tehdä leikkaussalien tekniikan käyttämisestä niin helppoa, että henkilökunta voi keskittyä laitteiden käyttämisen sijasta hoitotyöhön.

Näin ei suinkaan monissa leikkaussaleissa tällä hetkellä ole. Laitteita ja järjestelmiä on kymmeniä ja ne voivat samassa sairaalassa olla eri saleissa erilaisia ja toimia erilaisella logiikalla. Lisäksi saman valmistajan laitteillakin saattaa olla useita erilaisia käyttöjärjestelmiä.

”Kehitimme leikkaussalien ohjausjärjestelmän, jonka muotoilun lähtökohtana on avoimuus eli että se pystytään integroimaan muiden valmistajien järjestelmiin. Lisäksi sen pitää on helppokäyttöinen. Kartoitimme käyttäjien mielipiteitä, kokemuksia ja tarpeita kiertämällä sairaaloita ja tapaamalla asiakkaitamme”, Merivaaran markkinointi- ja viestintäjohtaja Josefin Hoviniemi sanoo.

”Uusi järjestelmämme on saanut hyvän vastaanoton. Helppokäyttöisyys perustuu siihen, että kaikkien laitteiden ohjauksessa noudatetaan samaa logiikkaa, eikä salista tai laitteesta toiseen siirtyvän tarvitse käyttää aikaa sen pohtimiseen, mitä pitää tehdä, jotta jokin toiminto tulee suoritettua.”

Lisätietoja:

Josefin Hoviniemi 040 680 3993, Josefin.Hoviniemi@merivaara.com

www.merivaara.fi