Messukeskus ja Healthtech Finland vahvistavat yhteistyötään terveysalan ammattitapahtumissa

24.5.2019 klo 14.15
Terveysteknologia on jatkossa vahvasti esillä Messukeskuksen terveysalan ammattitapahtumissa. Hammaslääkäripäiville, Lääkäri-tapahtumaan ja Sairaanhoitajapäiville toteutetaan yhteistyössä Healthtech Finlandin (Terveysteknologia ry) kanssa DigIT pop-up -alue, joka esittelee uusia teknologioita kehittäviä yrityksiä ja nostaa esiin innovaatioita ja ajankohtaisia puheenaiheita.

Terveysteknologia on jatkossa vahvasti esillä Messukeskuksen terveysalan ammattitapahtumissa. Hammaslääkäripäiville, Lääkäri-tapahtumaan ja Sairaanhoitajapäiville toteutetaan yhteistyössä Healthtech Finlandin (Terveysteknologia ry) kanssa DigIT pop-up -alue, joka esittelee uusia teknologioita kehittäviä yrityksiä ja nostaa esiin innovaatioita ja ajankohtaisia puheenaiheita.

Terveysteknologia on voimakkaasti kasvava ala, joka hyödyntää muun muassa teollista internetiä, tekoälyä ja robotiikkaa sekä erilaisia potilaan hoitoon tai tutkimuksiin liittyviä digitaalisia palveluita. Suomessa on vahvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa ja tuotteiden valmistusta, ja ala työllistää täällä jo yli 12 000 ihmistä. Valtaosa terveysteknologian tuotannosta menee vientiin, ja vuonna 2018 tuoteviennin arvo oli 2,3 miljardia euroa. Kotimaiselle alan kehitystä esittelevälle areenalle on kuitenkin tarvetta.

  • Suomessa on paljon terveysteknologiaa kehittäviä pieniä yrityksiä ja start up -yrityksiä, ja heille Suomen markkina on tärkeä. Täältä he saavat referenssitietoja ja näyttävät, että innovaatiot toimivat, kertoo toimitusjohtaja Saara Hassinen Healthtech Finlandista.

Terveysteknologia parantaa sote-alan ammattilaisten työskentelyolosuhteita ja mahdollistaa myös hoidon kehittämisen, kun henkilökunnan aikaa vapautuu aiempaa enemmän potilaan kohtaamiseen. Teknologian käyttö synnyttää myös kokonaan uudenlaisia työnkuvia sote-alalle.

  • Rutiininomaiset työt voidaan tulevaisuudessa hoitaa koneiden avulla, ja ihmiset voivat keskittyä vuorovaikutukseen potilaan kanssa. Teknologia täydentää ammattilaisten työtä, ja siten saadaan käsiparit riittämään myös jatkossa, Hassinen kertoo.

Ihmiskeskeisen terveysteknologian ja datan hyödyntäminen ovat tärkeä osa tulevaisuuden terveydenhuoltoa ja hyvinvointia. Alan innovaatiot helpottavat sairauksien ennalta ehkäisemistä ja tehostavat niiden hoitoa. Uudet teknologiat tarjoavat myös välineitä, joilla ihminen voi itse vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa.

  • Teknologia parantaa hoitoa, sillä se mahdollistaa muun muassa tarkemman diagnostiikan ja sairauksien tunnistamisen jo ennen niiden puhkeamista. Lisäksi dataan perustuva, entistä yksilöllisempi hoito säästää kustannuksia, kun yksittäisen potilaan tarpeet tunnistetaan ja tarvittavat toimenpiteet voidaan kohdistaa niille, jotka niistä hyötyvät, Hassinen toteaa. 

Terveydenhoidon ammattilaisia kiinnostavat sellaiset ratkaisut, jotka helpottavat heidän omaa työtään tai auttavat ihmisiä pitämään itsestään parempaa huolta. Messukeskuksen järjestämissä terveysalan ammattitapahtumissa, eli Hammaslääkäripäivillä, Lääkäri-tapahtumassa ja Sairaanhoitajapäivillä on jatkossa DigIT Pop-Up -alue, joka tehdään yhteistyössä Healthtech Finlandin kanssa. Alue kokoaa terveysteknologian innovaatiot sekä uudet digiratkaisut ja tarjoaa katsauksen tulevaisuuteen.

  • Lääkäreitä kiinnostavat diagnostiikka ja tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet, mutta myös apuvälineet hallinnollisiin tehtäviin ja tiedolla johtamiseen. Sairaanhoitajille tarjotaan käytännönläheisiä, potilaaseen liittyviä ratkaisuja. Yhtenä teemana on yrittäjyys, joka kiinnostaa etenkin hammaslääkäreitä. Kaikissa tapahtumissa on myös luvassa uutta tutkimustietoa ja ajankohtaisia aiheita terveydenhuollosta, Hassinen paljastaa.

Hammaslääkäripäivät on hammaslääketieteen suurin koulutus- ja näyttelytapahtuma Suomessa. Näyttelyn järjestää Messukeskus, ja luento-ohjelmasta vastaa Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia. Tapahtuma järjestetään seuraavan kerran 7.-9.11.2019.

Lääkäri on Suomen suurin terveydenhuoltoalan ammattitapahtuma ja vuoden tärkein lääkärien koulutustapahtuma. Tapahtuman järjestävät Messukeskus, Suomen Lääkäriliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim sekä Finska Läkaresällskapet. Tapahtuma järjestetään seuraavan kerran 8. -10.1.2020.

Sairaanhoitajapäivät on hoitotyön suurin ja sairaanhoitajien tärkein vuotuinen koulutustapahtuma, jonka järjestävät yhteistyössä Messukeskus, Sairaanhoitajaliitto sekä liiton omistama koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca. Tapahtuma järjestetään seuraavan kerran 25.-26.3.2020.

Lisätiedot: https://digitpopup.messukeskus.com/