Serres ja Innokas Medical kehittävät tulevaisuuden terveydenhuoltoa

14.10.2019 klo 13.54

 

Serreksen ja Innokas Medicalin välisessä yhteistyössä kehitetty Serres Saga® on sairaaloiden päivittäisiä työnkulkuja tehostava nesteenhallintajärjestelmä.

Ratkaisulla pyritään parantamaan sekä turvallisuutta että hoitotyötä leikkaussaleissa Serres Saga®:n mahdollistaessa entistä suurempien nestemäärien turvallisen käsittelyn ja hallinnan operaatioiden aikana. Laite kerää leikkausnesteet, mutta valvoo myös automaattisesti potilaaseen ja potilaasta pois virtaavan nesteen tilavuuseroa. Tuotekehitysprojektin luonnollisena jatkumona Innokas toimii myös laitteen sopimusvalmistajana.

Tähystinkirurgia sekä mahdollisimman mini-invasiivinen kirurgia ovat vieneet tilaa perinteisiltä kirurgian menetelmiltä viime vuosikymmeninä. Erityisesti mini-invasiivisten endoskooppisten sekä ambulatoristen leikkausmenetelmien hyödyntäminen lisääntyy jatkuvasti ympäri maailmaa. Kirurgian aikainen leikkausnesteiden hallinta ja turvallinen käsittely ovat siksi nyt ja tulevaisuudessa avainasemassa leikkaussalien työnkuluissa.

Serreksen uusi innovaatio, Serres Saga®, on kehitetty tukemaan leikkaussalihenkilökuntaa heidän päivittäisessä työssään tarjoamalla uudenlaisen ratkaisun leikkausnesteiden entistä turvallisempaan ja tehokkaampaan käsittelyyn.

”Innovaatiomme mahdollistaa entistä suurempien nestemäärien käsittelyn aikaisempaa turvallisemmin toimenpiteiden aikana ja niiden jälkeen. Lisäksi työnkulkujen tehostumisen myötä se mahdollistaa enemmän toimenpiteitä per päivä”,  kertaa Laure Lacoste, joka työskentelee tuoteryhmäjohtajana Serreksellä.

Serres Sagan avulla hoitohenkilökunnan ajankäyttöä pystytään tehostamaan, sillä laitteen valjastaminen ennen seuraavaa potilasta ja kirurgista toimenpidettä on helppoa ja nopeaa. Tämä mahdollistaa leikkausosastojen entistä tehokkaamman työnkulun läpi päivän.

”Järjestelmämme on kehitetty vastaamaan entistä suurempien nestemäärien hallintaan leikkausosastoilla. Lisäksi laitteiston käyttöönotto ennen uutta potilasta ja toimenpidettä on vaivatonta ja ketterää, minkä ansiosta sairaalat pystyvät hoitamaan isompia määriä potilaita saman päivän aikana – halliten samalla leikkausnesteiden käsittelyn entistä turvallisemmin”, Lacoste jatkaa.

Automaattisen, potilaaseen leikkaustoimenpiteessä jäävän nestemäärän seurannan ansiosta laitteisto parantaa myös potilasturvallisuutta sekä -hoitoa. Imupussien jähmeaine helpottaa puolestaan nesteiden käsittelyä, sillä se estää roiskeiden syntymisen ja vähentää risti-infektioita.

”Serres Sagan digitaalinen kosketusnäyttö näyttää potilaaseen ja potilaasta pois virtaavan nesteen tilavuuseron reaaliaikaisesti, minkä avulla voidaan varmistaa aikaisempaa turvallisemmat ja tehokkaammat hoitotoimenpiteet”, Lacoste selventää.

Serres Saga on osa yrityksen laajempaa tuoteperhettä, joka kattaa nesteenhallintajärjestelmän lisäksi valikoiman kliinisissä toimenpiteissä tarvittavia imulaitteita ja -tarvikkeita. Serres Sagan lisäksi tuoteperheeseen kuuluvat Serreksen imupussijärjestelmä, joka koostuu kestokäyttöisistä imupurkeista ja kertakäyttöisistä imupusseista, sekä imupussien tyhjennysjärjestelmä Nemo. Serres Sagalla on CE-merkki, ja sitä myydään tällä hetkellä Iso-Britanniassa, Ranskassa sekä Saksassa.

Yhteiskehittämisellä lisäarvoa

Serres ja Innokas Medical aloittivat suunnittelu- ja kehitysyhteistyön muutama vuosi sitten, kun Serres valitsi Innokkaan kumppanikseen kehittämään kaupallisen tuoteversion innovaatiostaan.

”Koska Serreksen erikoisosaaminen liittyy imupussijärjestelmiin elektromekaanisten ja reguloitujen lääkinnällisten laitteiden sijasta, ymmärsimme tarvitsevamme osaavan ja vankan kokemuksen omaavan kumppanin kehittämään tuotetta kanssamme. Innokas oli lopulta valintamme”, kertoo Lacoste kumppanivalinnan taustoista.

Serres on tuotteen omistaja ja vastannut samalla tuotekehitysprojektin johtamisesta sekä koordinoinnista. Innokas on tarjonnut asiantuntijoitaan projektiin mekaniikkasunnittelun, ohjelmistosuunnittelun ja -testauksen, käytettävyyssuunnittelun ja prototuotannon osa-alueilta. Tuotekehitysprojektin luonnollisena jatkumona Innokas myös valmistaa laitteita Serrekselle Kempeleen tehtaallaan. Serreksellä projektipäällikkönä työskentelevä Juho Sutinen kertoo yhteistyön Innokkaan kanssa sujuneen hyvin.

”Yhteiskehittämällä Serres Sagan Innokkaan kanssa, pystyimme parantamaan tuotekehitystyön tuloksena syntyvää laiteratkaisua saamalla projektiin mukaan laaja-alaista ja vankkaa asiantuntemusta”, Sutinen pohtii ja jatkaa:

”Olemme erityisen tyytyväisiä Innokkaan kyvykkyyteen hoitaa CB-sertifiointiin vaadittava dokumentointi koko tuotteen osa-alueelta, minkä myötä saimme haettua CE-merkinnän tuotteellemme ketterästi.”

Lacoste kertoo, että Innokas valittiin Serreksen kumppaniksi erityisesti yrityksen kokonaispalvelutarjoaman ja sen myötä tuotetun lisäarvon vuoksi. Tämän lisäksi Lacoste kertoo Serreksen olevan erityisen kiitollinen Innokkaan asiakaslähtöisestä toimintatavasta.

”Kohtasimme tuotekehitysprojektin aikana muutamia ongelmia, mutta ne onnistuttiin lopulta ratkaisemaan Innokkaalla tehokkaasti. Lisäksi kommunikointi on ollut koko projektin ajan läpinäkyvää ja asiakaslähtöistä”, Lacoste kiittelee ja jatkaa:

”Innokaan tiimillä on laaja-alaista kokemusta asiakkaiden innovaatioiden kehittämisestä valmiiksi lääketieteellisiksi laitteiksi yhdessä asiakkaiden kanssa, niiden valmistamisesta globaaleille markkinoille sekä laatu- ja viranomaisasioista huolehtimisesta. Koemme, että Innokas on pystynyt tuottamaan selkeää lisäarvoa meille kokonaispalvelutarjoamansa kautta. Myös tuotteemme valmistus on saatu vihdoin käynnistettyä, ja ensimmäiset laitteet on jo toimitettu Innokkaan Kempeleen tehtaalta loppukäyttäjille. Olemme erittäin innoissamme!”

Lisätietoja Serreksestä ja yrityksen ratkaisuista löydät täältä:

https://www.serres.com/