Suomalainen algoritmikehittäjä RemoteA sai 1,2 miljoonan euron EU-rahoituksen

SmartECG, ensimmäinen automaattinen kliinisen diagnosoinnin ratkaisu nopeuttaa sydänpotilaiden pääsyä hoitoon

RemoteA Oy on saanut merkittävän, 1,2 miljoonan euron EU-rahoituksen kehittääkseen algoritmeihin perustuvan SmartECG-ohjelmistoratkaisun, joka on tarkoitettu sydänsähkökäyrien tutkimiseen. Rahoitusta haki ICT for Health -kategoriassa 104 yritystä, joista rahoitus myönnettiin neljälle. RemoteA Oy:n hakemus sai valituista eniten pisteitä. Ainutlaatuista ratkaisussa on sen universaalius: SmartECG:n tavoitteena on sopia yhteen EKG-laitteista 80 %:in kanssa, ja se sopii niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon käyttöön. SmartECG:tä voivat hyödyntää terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi myös erilaiset koneälyt.

 ”EU:n Horizon 2020 SME -rahoituksen tuella kehitämme SmartECG-ratkaisun valmiiksi, validoimme ratkaisun kliinisesti sekä tuomme ratkaisun markkinoille vuonna 2018. Teemme jo nyt pilotointeja erilaisten toimijoiden kanssa”, kertoo Ossi Tiihonen, RemoteA Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja. ”Vahvistamme myös analytiikkatiimiämme ja rekrytoimme lisää algoritmiosaamista ja ohjelmointivoimaa innovatiivisen käyttöliittymän toteuttamiseen.”

Sydän- ja verisuonitaudit ovat kahden merkittävimmän kuolinsyyn joukossa EU-alueella. Sydän- ja verisuonitautien hoitamiseen kuluu 17 % EU-maiden terveydenhuollon menoista, ja niiden aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat 196 miljardia euroa vuosittain. Kardiologien puute suhteessa suureen diagnosoinnin tarpeeseen on muodostanut potilaiden hoitamiseen pullonkaulan.

SmartECG on koneavusteinen, kliinisen päätöksenteon työkalu. Se perustuu algoritmeihin, jotka tulkitsevat automaattisesti analyysituloksia, valitsevat alustavasti tärkeimmät tulokset ja avustavat lääketieteen ammattilaisia diagnosoinnissa ja hoidon määrittelyssä. Työkalu sisältää myös etäanalyysipalvelun. SmartECG voi olla itsenäinen työkalu tai osa erilaisia koneälyratkaisuja.

SmartECG:n avulla terveydenhuolto tehostuu ja korkealaatuinen sydänmonitorointi on entistä useamman potilaan saatavilla. Potilaat on mahdollista tutkia nopeammin, perusteellisemmin ja useammin kuin nykyisillä ratkaisuilla niin EU-alueella kuin globaalisti. Tulevaisuuden visiossa sydänvaivoista kärsivä henkilö voisi kytkeytyä palvelun ensimmäiseen vaiheeseen jopa ennen ensimmäistä lääkärikäyntiä, oman tai vaikka kirjastosta lainatun EKG-laitteen avulla.

 

Lisätietoja: Ossi Tiihonen, toimitusjohtaja, RemoteA Oy, p. 040 506 5547, ossi.tiihonen@remotea.com

www.remotea.com/smartecg

RemoteA Oy on vuonna 2002 perustettu suomalainen, yksityisomisteinen terveysteknologian yritys, joka on erikoistunut sydändatan analysoimiseen ja sähköisiin terveyspalveluihin, ja on myös sertifioitu lääkelaitevalmistaja. Etälausuntojen uranuurtajana olemme viimeisen viidentoista vuoden aikana tuottaneet 250 terveydenhuollon yksikölle Suomessa, Ruotsissa ja Britanniassa yhteensä 170 000 EKG-, uniapnea- ja verenpaineen etäanalyysia.  Toiminnan myötä on kertynyt datapankki, joka sisältää 70 000 EKG-lausuntoa ja 1,5+ miljoonaa tuntia monikanavaista sydänsähkökäyrää. Yrityksessämme työskentelee ohjelmistojen, algoritmien sekä liiketoiminnan osaajia ja teemme yhteistyötä eturivin kardiologien kanssa.

 

 

 

 

Horizon 2020 SME auttaa potentiaalisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä kehittämään merkittäviä innovatiivisia tuotteita, palveluita ja prosesseja, joilla on mahdollisuuksia menestyä globaalissa kilpailussa. .