Webinaari 9.5.2023: Teknologia ja standardit – avaimia hyvään vanhuuteen

ikäteknologia

Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa vauhdilla. Tällä on laajoja taloudellisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja poliittisiakin vaikutuksia. Tärkeintä tämän kaiken keskellä on, että vanhuksilla on mahdollisuus hyvään ja täysipainoiseen elämään.

Yhteinen Toimialaliitto YTL ry järjestää yhdessä Terveysteknologia ry:n kanssa webinaarin, jossa käsitellään ratkaisuja väestön ikääntymisen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Vanheneva väestö on huomioitava koko yhteiskunnan toiminnassa ja kehityksessä. Tämä vaatii vanhojen toimintatapojen ravistelua. Millä keinoin pystymme rakentamaan ikämyönteistä yhteiskuntaa, jossa huolehditaan vanhuspalveluiden laadusta ja saatavuudesta, tuetaan ikäihmisten aktiivisuutta ja omatoimisuutta, torjutaan ikäsyrjintää ja luodaan ikäystävällisiä työpaikkoja?

Webinaarissa kuullaan useita kiinnostavia asiantuntijanäkökulmia vanhenevan yhteiskunnan ongelmiin ja esitellään keinoja niiden ratkaisemiseksi. Teknologialla ja standardeilla on merkittävä rooli haasteiden selättämisessä ja ikämyönteisen yhteiskunnan rakentamisessa.

Webinaari on maksuton ja kaikille avoin. Se on suunnattu ennen kaikkea vanhusten hoiva- ja hoitopalveluja tarjoaville ja niistä päättäville tahoille. Päivän teemat koskettavat kuitenkin ihan kaikkia, joten lämpimästi tervetuloa mukaan!

Tilaisuus järjestetään Teams-webinaarina. Se tallennetaan ja on katsottavissa myös myöhemmin. 

Ohjelma:

Tilaisuuden avaus ja taustaa terveysteknologia-alaan ja ikäteknologiaan
Saara Hassinen, toimitusjohtaja, Terveysteknologia ry

Iäkkäiden palvelujen uudistuvat laatusuositukset digitalisaation ja uusien teknologioiden näkökulmasta
Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö

Kommenttipuheenvuorot:

  • Miksi teknologiaa?
    Arja Laitinen, johtaja, hoiva ja osaaminen, Hyvinvointiala HALI ry
  • Mukana luomassa standardeja ikääntyvän yhteiskunnan tarpeisiin
    Sari Jokinen, asiantuntija, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL
  • Miten ja mitkä mittarit auttavat hoidon vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen
    Silja Paavola, puheenjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Ikääntyvään yhteiskuntaan liittyvä standardointi ja tilaisuuden yhteenveto
Kimmo Konkarikoski, standardointipäällikkö, Yhteinen Toimialaliitto YTL ry

Alkaa:  

9.5.2023 09:00

Päättyy:  

9.5.2023 11:00

Osallistumista koskevat tiedustelut:

sandra.liede@teknologiateollisuus.fi