Eduskuntatalo

Terveysteknologian hyödyntäminen saa tukea hallitusohjelmasta

Moni lukee parhaillaan, miltä tuleva hallitusohjelma näyttää omien tarpeiden näkökulmasta. Niin mekin. Helpotus oli suuri, kun muun muassa terveysalan kasvustrategia saa jatkoa ja henkilöstömitoitus huomioi teknologian hyödyntämisen. Olemme myös tyytyväisiä, kun lainsäädännön tulkinta ei jatkossa saa olla lainsäädäntöä tiukempaa ja kun sote-palveluiden valvontaa yhtenäistetään.

Hallituskauden aikana valmisteltavat sote-tiedonhallinnalle strategiset tavoitteet mahdollistavat teknologian ja digitalisaation entistä laajemman hyödyntämisen. Hyödyntämistä tukee myös toisiolain ongelmiin puuttuminen. Hankintaosaamista lisätään, samoin ymmärrystä laadun ja vaikuttavuuden merkityksestä sote-hankinnoissa.

Pienenä yksityiskohtana hallitusohjelmasta löytyy lause: ”Luodaan edellytyksiä maailman parhaan startup- ja kasvuyritysekosysteemin kehittymiselle.” Tämä on erittäin tärkeää yhdistykselle, joka parhaillaan valmistelee keinoja auttaa parhaalla mahdollisella tavalla terveys- ja hyvinvointialan startupien kasvua ja kansainvälistymistä.

Terveysalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-ohjelma jatkoksi terveysalan kasvustrategialle

Terveysalan kasvustrategia on jo usean hallituskauden ollut alan toimintaa edistävä työkalu. Petteri Orpon hallitus jatkaa työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyötä käynnistämällä terveys- ja hyvinvointialan kasvua ja uudistumista vauhdittavan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-ohjelman.

Hallitusohjelmassa on erikseen mainittu ohjelman sisältävän myös terveysteknologian käytön ja viennin edistämisen. Ohjelma vastaa nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön uudistamalla rakenteet ja menettelytavat, joilla alan dataa, infrastruktuuria, tutkimustuloksia, digitalisaatiota ja teknologiaa hyödynnetään TKI-toiminnassa yhteistyössä hyvinvointialueiden, korkeakoulujen, rahoittajien ja alan yritysten kanssa.

Henkilöstömitoitus huomioi teknologian hyödyntämisen

Teknologian ja digitalisaation hyödyntäminen näkyy muuallakin hallitusohjelmassa monessa kohdin. Ensimmäistä kertaa ikääntyneiden hoivaan saatiin myös kannuste teknologian hankintoihin, kun hallitus mahdollistaa hoivatyötä helpottavan ja potilasturvallisuutta lisäävän teknologian, kuten älylattioiden tai -rannekkeiden, inhimillisen hyödyntämisen henkilöstömitoituksen laskennassa.

Lisäksi varmistetaan, että asiakkaiden hoidon ja hoivan tarvetta vastaavan henkilöstömitoituksen saavuttamiseksi hyödynnetään kaikki laissa hyväksytyt työntekijäryhmät. Muutoin päätettiin pitää voimassa nykyinen 0,65 henkilöstömitoitus hallituskauden ajan.

Lainsäädännön tulkinta ja valvonta muuttuvat

Hallitus haluaa laajemminkin varmistaa, ettei kansallinen lainsäädäntö tai sen tulkinta ole EU:n asettamia vaatimuksia tiukempaa erityisesti tietosuojaan ja automaattiseen päätöksentekoon liittyen. Erilaisten lupien myöntöehdot eivät saa olla tiukemmat kuin lain vähimmäisvelvoite tai että valvova viranomainen ei valvontalinjassaan nojaudu sellaisiin suosituksenomaisiin linjauksiin, jotka eivät perustu suoraan lakiin tai asetukseen. Valvovan viranomaisen ei tule vaatia palveluorganisaatioilta sellaista, mitä ei ole laissa säädetty.

Lisäksi yhtenäistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden valvontaa. Kootaan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät yhden viraston alaisuuteen. Varmistetaan, että valvonta sekä lupa- käytännöt ovat yhdenvertaiset sekä julkiselle että yksityiselle palveluntuotannolle.

Sote-tiedonhallinnalle strategiset tavoitteet

Datan hyödyntämisen mahdollisuudet ovat myös olleet korkealla yhdistyksen tarvelistalla. Sen osalta on tärkeää, että Suomessa laaditaan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet ohjaamaan sote-tiedonhallinnan kehittämistyötä, digitalisaatiota ja TKIO-toimintaa, jotta teknologian käyttö sote-sektorilla tuottaa haluttuja hyötyjä.

Hallitus haluaa vähentää olemassa olevien tietojärjestelmien lukumäärää ja erityisesti kehittää tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja tiedon sujuvaa liikkumista, aivan kuten olemme toivoneet.

Hallitus haluaa myös mahdollistaa tekoälyn käytön sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi työvuorosuunnittelussa, ennaltaehkäisyssä, oma- ja itsehoidossa sekä palvelu- ja hoitotoiminnassa. Mielenkiintoista on, että tulevalla hallituskaudella selvitetään todennäköisimmin automatisoitavissa olevat sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät sekä niihin liittyvät mahdollisuudet ja riskit.

Hallitus haluaa vahvistaa ihmisten oikeutta ja mahdollisuuksia omien tietojensa hallintaan ja hyödyntämiseen sekä omahoidon edellytyksiä. Tavoitteena on kehittää valtakunnallinen suostumusten hallintaratkaisu, helpotetaan puolesta asiointia ja kuolleen omaisen asioiden hoitamista. Selvitetään tarpeellisten tietojen luovuttamisen perustamista lakiin, jolloin tiedollinen itsemääräämisoikeus perustuisi kielto-oikeuksiin.

Toisiolain ongelmiin puututaan

Isona toiveena on myös ollut sote-tiedon toisiolain ja -käytön haasteiden ratkaisu. Tähänkin hallitus tarttuu, jotta voidaan edistää Suomessa tehtävää tutkimusta ja mahdollisuutta hyödyntää tietoa. Samalla arvioidaan Findatan rooli.

Hallitus arvioi myös tutkimus- ja innovaatiotoiminnan osaamisen välittymistä tutkimuslainsäädännön lainvalmisteluun perustamalla tutkimuslainsäädäntöneuvoston. Selvitetään myös mahdollisuudet varmistaa kuvamuotoisen materiaalin säilyminen nykyistä pidempään ensiö- ja toisiokäyttöä varten.

Olemme myös toivoneet, että Suomi osallistuisi aktiivisesti EU:n terveysdata-avaruuden (EHDS) puitteissa tehtävään työhön. Näin tulee tapahtumaan.

Hankintaosaamista lisätään, samoin ymmärrystä laadun ja vaikuttavuuden merkityksestä sote-hankinnoissa

Hallitus puuttuu myös ikuisongelmaan – julkisten hankintojen haasteisiin – selvittämällä tapoja vahvistaa hankintaosaamista, ymmärrystä laadun ja vaikuttavuuden merkityksestä sote-hankinnoissa sekä ymmärrystä ulkopuolisten palveluntarjoajien merkityksestä hyvinvointialueilla. Markkinavuoropuhelu halutaan nostaa osaksi hankintaprosessia.

Tavoitteena on myös jakaa palvelutuotannon tarjouskilpailuja pienempiin eriin, jotta myös pienet ja keskisuuret yritykset pysyvät mukana kilpailussa. Näin saadaan mahdollisimman joustavasti hyödynnettyä eri palveluntuottajien tarjoamia erilaisia ratkaisuja. Hankintalain sääntelyn kiertämiseen in house -yhtiöiden kautta puututaan lainsäädännön ja tehostetun valvonnan keinoin. Innovatiivisten julkisten hankintojen käyttöä hallitus haluaa myös edistää.

Hallitusohjelmaan voi tutustua Valtioneuvoston sivuilla: https://valtioneuvosto.fi/hallitusneuvottelut

Teknologiateollisuuden sivujen kautta voi seurata, miten muun muassa TKI-asiat ja kansainväliset rekrytoinnit on hallitusohjelmassa kirjattu: https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/teknologiateollisuus-hallitusohjelma-tukee-kaannetta-kestavan-kasvun-tielle