Yhteistyöllä kasvua terveysteknologia-alalle

Terveysala on saanut ansaitsemansa roolin kansallisten painopisteiden joukossa! Yksi syy on ollut terveysteknologian kasvu merkittäväksi vientialaksi viimeisen parikymmenen vuoden aikana. Vuonna 2015 vientiä oli 1,9 miljardin euron arvosta. Alustavien tietojen mukaan 2 miljardin raja rikkoutui viime vuonna. Kansantalouden kannalta vähintään yhtä tärkeää on, että vienti on suurempaa kuin tuonti. Vuonna 2015 kauppatase oli 900 miljoonaa.

Kasvun takana on pitkäjänteinen ja tuloksellinen panostus osaamiseen, mikä vuoksi terveysalan kasvustrategia lanseerattiin jo vuonna 2014. Nykyinen Sipilän hallitus jatkoi tukea, kun kolmen ministeriön voimin kesällä 2016 julkistettiin tiekartta strategian eteenpäin viemiseksi. Kaiken päälle Finpron koordinoima Way Forward -hanke kirjasi loppuvuonna 2016 konkreettisia toimenpiteitä alan vahvuuksien jatkokehittämiseksi.

Terveysteknologia on kiinteä osa terveysalaa, jonka muodostaa terveysteknologian lisäksi lääkkeet, julkinen sote-järjestelmä sekä yksityiset ja julkiset terveys- ja hyvinvointipalvelut. Lääketeollisuuden ja terveysteknologian yhteenlaskettu liikevaihto on noin 5 miljardia euroa ja siitä terveysteknologia osuus on puolet.

Terveysteknologia on laaja toimiala, joka työllistää Suomessa noin 10 000 ammattilaista. Perinteistä puolta on mittaaminen ja kuvantaminen eri muodoissaan sekä hoitoon ja kuntoutukseen liittyvät laitteet. Monella on myös sähköisiä ja IoT palveluja näihin liittyen. Uudempia alueita ovat robotiikka ja keinoäly. Terveysteknologiaan kuuluvat myös esim. kalusteet kuin myös hygieniaa edistävät vaatteet, ilmanpuhdistus sekä jätteiden ja likavaatteiden käsittely.

Teknologia kehittyy ja yrityksiltä odotetaan uudistumista. Tämän vuoksi mekin haluamme uudistua tuloksellisesti. Syksyn 2016 aikana Terveysteknologian Liitto uusi nahkansa. Vanha toiminimi ”FiHTA” sai väistyä uuden tieltä, kun ”Healthtech Finland” otettiin uuden ilmeen ja logon myötä käyttöön. Toimimme entistäkin kiinteämpänä osana Teknologiateollisuutta, joka myös edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.

Keskitymme uudessa strategiassamme yritysten kasvun ja kansainvälistymisen helpottamiseen. Uusiutunut Healthtech Finland on kohtaamispaikka erikokoisille ja eri kehitysvaiheessa oleville terveysteknologia-alan yrityksille.

Teknologiateollisuuden aloitteesta syntynyt Kasvuryhmä on osoittautunut toimivaksi keinoksi auttaa yrityksiä kasvamaan. Resepti on selkeä. Valitaan keskikokoisia yrityksiä, joiden liikevaihto on vähintään 10 miljoonaa euroa. Näille on tärkeää halu ja potentiaali kasvaa! Terve kilpailu ja toisaalta vertaistuki kirittävät kaikkia. Suuren lisäarvon tuo myös joukko nimekkäitä kummeja.

Pyörää on turha keksiä uudelleen ja siksi Healthtech Finlandin uuden strategian kulmakivenä on hyödyntää samoja keinoja jäsenistönsä piirissä, kun pieniä yrityksiä autetaan kasvamaan keskikokoisiksi.

Terveysteknologian alueella on nousemassa myös paljon uusia yrityksiä - voidaan puhua jopa start up -boomista. Mentorointi on helppo ulottaa niihinkin. Kanssakäyminen auttaa yrityksiä esimerkiksi yhteisten kehityshankkeiden osalta. Terveysteknologian kuten muidenkin toimialojen iso ongelma, on keskikokoisten yritysten puute. Onnistuessaan uusi strategiamme onkin edesauttanut erikokoisten yritysten määrän lisääntymistä.

Myös sote-uudistus tukee yritysten kasvua. Kotimarkkina on tärkeä näytön paikka kansainvälistyville yrityksille. Sen vuoksi on tärkeää, että suomalaisia ratkaisuja käytettäisiin sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödyntäen myös kokeilukulttuurin ja julkisten hankintojen mahdollisuudet. Sote-ympäristö on myös loistava testiympäristö, jossa saadaan todennettua tietoa ratkaisujen toimivuudesta. 

Niin kauan, kun terveysala on myös valtakunnan fokuksessa, päättäjiä kiinnostaa, mitä pitäisi tehdä kasvun edesauttamiseksi. Tämä takaa hyvän vuoropuhelun toimijoiden välillä, mikä onneksi on ollut avointa ja sujuvaa jo vuosia.

Saara Hassinen, toimitusjohtaja, Terveysteknologian liitto - Healthtech Finland

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Mediuutisissa