Bio-IT ja analytiikka

machine learning

Terveydenhuollossa sekä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä syntyy nyt ja tulevaisuudessa valtavia määriä genomidataa, jota täytyy analysoida ja tulkita nopeasti mm. sairauksien diagnosoinnin ja hoidon tehostamiseksi sekä tutkimustarpeisiin.

Tätä varten on hyödynnettävä ohjelmistoja, koneoppivaa tekoälyä sekä runsaasti asiantuntemusta ja kokemusta, jotta kaikesta syntyvästä datasta saadaan turvallisesti analysoitua uutta tietoa ja informaatiota. 

Genomiteollisuusjaoston yritykset tarjoavat mm. datan säilyttämistä ja käsittelyä tietoturvallisissa tallennus- ja käyttöympäristöissä sekä eri lähteistä syntyvän datan integroimista, hallintaa ja analytiikkaa koskevia ratkaisuja esimerkiksi lääketeollisuuden, tutkimuksen, biopankkitoiminnan, yksilöllistetyn lääketieteen sekä sairauksien ehkäisyä koskevan terveydenhuollon tueksi.