Abomics Oy

https://www.abomics.fi/fi/ 

 

Avainsanat: lääkinnälliset laitteet, datan käsittely ja analytiikka, digitaalinen palvelu, genomiikka, potilastietojärjestelmät, Turku

 

Keywords: medical devices, data processing and analytics, digital service, genomics, medical data systems, Turku