Adusso Oy

https://www.adusso.com/fi/

 

Avainsanat: Datan käsittely ja analytiikka, digitaalinen palvelu, ohjelmisto, tekoäly, potilastietojärjestelmät, konsultointi, koulutus, laadunvarmistus, säädösasiat, tuotekehitys, validoinnit, terveydenhuollossa käytettävät tietojärjestelmät (ei-lääketieteellinen laite), Helsinki

 

Keywords: Data processing and analytics, digital service, software, artificial intelligence, medical data systems, consulting, training, quality assurance, regulation issues, product development, validations, Information systems used in healthcare (non-medical device), Helsinki