Airlife Finland Oy

https://www.myairlife.com/

 

Avainsanat: lääkinnälliset laitteet, COVID, hengityslaite, tehohoito, diagnostiikka, sydän, ensihoito, leikkaussali, tietoturva, sairaalakalusteet, maahantuoja, Helsinki

 

Keywords: medical devices, COVID, ventilator, intensive care, diagnostics, heart, first aid, operating room, cyber security, hospital furniture, importer, Helsinki