Avaintec Oy

https://www.avaintec.com/ 

 

Avainsanat: tekoäly, etähoito, digitaalinen palvelu, mielenterveys, sosiaalipalvelut, kuntoutus, datan käsittely ja analytiikka, ohjelmisto, diagnostiikka, Helsinki

 

Keywords: artificial intelligence, telemedicine, digital service, mental health, social services, rehabilitation, data processing and analytics, software, diagnostics, Helsinki