BeeHealthy Oy

https://beehealthy.com/ 

 

Avainsanat: datan käsittely ja analytiikka, ohjelmisto, digitaalinen palvelu, etähoito, potilastietojärjestelmät, mittaus ja monitorointi, tekoäly, Helsinki, Turku, Jyväskylä, Tampere

 

Keywords: data processing and analytics, software, digital service, telemedicine, medical data systems, measuring and monitoring, artificial intelligence, Helsinki, Turku, Jyväskylä, Tampere