Emfit Oy

http://www.emfit.com

 

Avainsanat: datan käsittely ja analytiikka, uni, etävalvonta, tutkimus, ohjelmisto, mittaus ja monitorointi, hyvinvointiteknologia, kotihoito, Vaajakoski

 

Keywords: data processing and analytics, sleep, remote monitoring, research, software, measuring and monitoring, welfare technology, home care, Vaajakoski