Euformatics Oy

http://euformatics.com/

 

Avainsanat: laadunvarmistus, ohjelmisto, datan käsittely ja analytiikka, digitaalinen palvelu, yrityspalvelut, diagnostiikka, automaatio, syöpä, genomiikka, Espoo

 

Keywords: quality assurance, software, data processing and analytics, digital service, business services, diagnostics, automation, cancer, genomics, Espoo