Eurofins Electric & Electronics Finland Oy

https://www.eurofins.fi/electrical-and-electronics/

 

Avainsanat: kliiniset testit, lääkinnälliset laitteet, riskinhallinta, laadunvarmistus, sertifioinnit, tietoturva, tuotekehitys, tuotesuunnittelu, tekoäly, datapankki, mittaus ja monitorointi, koulutus, konsultointi, Espoo, Oulu, Tampere, Salo

 

Keywords: clinical trials, medical devices, risk management, quality assurance, certification, cyber security, product development, product design, artificial intelligence, data bank, measuring and monitoring, training, consulting, Espoo, Oulu, Tampere, Salo