Evondos Oy

http://evondos.fi/

 

Avainsanat: robotiikka, lääkinnälliset laitteet, mittaus ja monitorointi, lääkeannostelija, lääkekaappi, etähoito, etävalvonta, kotihoito, ympärivuorokautinen hoiva, valmistaja, Salo, Helsinki

 

Keywords: robotics, medical devices, measuring and monitoring, medicine dispenser, medicine cabinet, telemedicine, remote monitoring, home care, round-the-clock care, manufacturer, Salo, Helsinki