Granitics Oy

https://granitics.fi/

 

Avainsanat: tutkimus, ohjelmisto, potilastietojärjestelmät, yrityspalvelut, datan käsittely ja analytiikka, datapankki, digitaalinen palvelu, mittaus ja monitorointi, Espoo

 

Keywords: research, software, medical data systems, business services, data processing and analytics, data bank, digital service, measuring and monitoring, Espoo