Hämeen Spes Oy (Spes palvelut)

https://www.spespalvelut.fi/ 

 

Avainsanat: sosiaalipalvelut, mielenterveys, koulutus, konsultointi, yrityspalvelut, digitaalinen palvelu, hyvinvointiteknologia, Turenki

 

Keywords: social services, mental health, training, consulting, business services, digital service, welfare technology, Turenki