Heart2Save Oy

http://www.heart2save.com/fi 

 

Avainsanat: sydän, sydän- ja verisuonisairaudet, lääkinnälliset laitteet, EKG, älykoru, mittaus ja monitorointi, digitaalinen palvelu, kotihoito, etävalvonta, diagnostiikka, upgraded-jäsen, valmistaja, Kuopio

 

Keywords: heart, cardiovascular disease, medical devices, EKG, smart jewelry, measuring and monitoring, digital service, home care, remote monitoring, diagnostics, upgraded member, manufacturer, Kuopio