Heltti Oy

https://heltti.fi/

 

Avainsanat: mielenterveys, datan käsittely ja analytiikka, digitaalinen palvelu, ohjelmisto, etähoito, etäpalvelu, potilastietojärjestelmät, koulutus, Helsinki

Keywords: mental health, data processing and analytics, digital service, software, telemedicine, remote service, medical data systems, training, Helsinki