HUS Tietohallinto

http://www.hus.fi/hus-tietoa/liikelaitokset-ja-tukipalvelut/tietohallin… 

 

Avainsanat: tuotekehitys, potilastietojärjestelmät, tekoäly, robotiikka, ohjelmisto, digitaalinen palvelu, koulutus, konsultointi, yrityspalvelut, strateginen suunnittelu, COVID, Helsinki

 

Keywords: product development, medical data systems, artificial intelligence, robotics, software, digital service, training, consulting, business services, strategic planning, COVID, Helsinki