Koivu Solutions Oy

https://koivusolutions.com/

Hyvinvointialueen toimintaa tukevat ja tehostavat ohjelmistot. Esimerkiksi sijaisten ja vapaiden vuorojen kohtaamisen digipalvelu Sotender: https://sotender.fi/

Avainsanat: automaatio, datan käsittely ja analytiikka, digitaalinen palvelu, ohjelmisto, tekoäly

 

Keywords: automation, data processing and analytics, digital service, software, artificial intelligence