Medanets Oy

http://medanets.com/fi/etusivu/ 

 

Avainsanat: ohjelmisto, riskinhallinta, potilastietojärjestelmät, mittaus ja monitorointi, yrityspalvelut, datan käsittely ja analytiikka, Oulu

 

Keywords: software, risk management, medical data systems, measuring and monitoring, business services, data processing and analytics, Oulu