Megin Oy

https://megin.fi/ 

 

Avainsanat: aivot, tutkimus, kuvantaminen, riskinhallinta, magneettikuvaus, ohjelmisto, datan käsittely ja analytiikka, valmistaja, Helsinki

 

Keywords: brain, research, imaging, risk management, MRI, software, data processing and analytics, manufacturer, Helsinki