Mylab Oy

http://www.mylab.fi/ 

 

Avainsanat: potilastietojärjestelmät, diagnostiikka, konsultointi, yrityspalvelut, ohjelmisto, tutkimus, automaatio, laadunvarmistus, genomiikka, datan käsittely ja analytiikka, laitteiden ja järjestelmien integraatiot, Tampere

 

Keywords: medical data systems, diagnostics, consulting, business services, software, research, automation, quality assurance, genomics, data processing and analytics, integrations of equipment and systems, Tampere