Oy Apotti Ab

https://www.apotti.fi/ 

 

Avainsanat: ohjelmisto, potilastietojärjestelmät, laitteiden ja järjestelmien integraatiot, datan käsittely ja analytiikka, digitaalinen palvelu, Helsinki

 

Keywords: software, medical data systems, integrations of equipment and systems, data processing and analytics, digital service, Helsinki