Oy Medfiles Ltd

http://www.medfiles.eu/fi/page/2 

 

Avainsanat: tuotekehitys, kliiniset arvioinnit, tutkimus, laadunvarmistus, säädösasiat, yrityspalvelut, dokumentaatiopalvelut, konsultointi, lääkinnälliset laitteet, in vitro -diagnostiikka, strateginen suunnittelu, riskinhallinta, Kuopio, Tampere, Vantaa

 

Keywords: product development, clinical evaluation, research, quality assurance, regulation issues, business services, documentation service, consulting, medical devices, in vitro -diagnostics, strategic planning, risk management, Kuopio, Tampere, Vantaa