QIAGEN Finland

https://www.qiagen.com/us

 

Avainsanat: in vitro -diagnostiikka (näytteet kuten veri ja tissue), lääkinnälliset laitteet (instrumentit, laitteistot ja vastaavat tarvikkeet, joita valmistaja tarkoittaa käytettäviksi esimerkiksi ihmisten sairauden diagnosoinnissa, ehkäisyssä, tarkkailussa, hoidossa tai lievityksessä), harvinaissairaudet, kansantaudit, keuhkot, suolisto, syöpä, automaatio, bioinformatiikka, datan käsittely ja analytiikka, genomiikka, ohjelmisto, robotiikka, 
biopankki, COVID, diagnostiikka, laboratoriolaitteet ja instrumentit, lähitestaus, mittaus ja monitorointi, jakelija, laitteiden ylläpito (vikakorjaukset ja määräaikaishuollot), Helsinki

 

Keywords: in vitro diagnostics, medical device, rare diseases, chronic diseases, lungs, intestines, cancer, automation, bioinformatics, data processing and analytics, genomics, software, robotics, biobank, COVID, diagnostics, laboratory equipment and instruments, point of care, measuring and monitoring, disrtibutor, equipment maintenance, Helsinki