Seniortek Oy

http://seniortek.fi/

 

Avainsanat: mittaus ja monitorointi, etähoito, etävalvonta, digitaalinen palvelu, kotihoito, ympärivuorokautinen hoiva, hoitajakutsu, datan käsittely ja analytiikka, ohjelmisto, lääkinnälliset laitteet, valmistaja, Rovaniemi

 

Keywords: measuring and monitoring, telemedicine, remote monitoring, digital service, home care, round-the-clock care, nurse call, data processing and analytics, software, medical devices, manufacturer, Rovaniemi