Solita Oy

 

https://www.solita.fi/      
Avainsanat:   Keywords:

digitaalinen palvelu, 
tekoäly, 
dokumentaatiopalvelut, 
konsultointi, 
koulutus, 
laadunvarmistus, 
laitteiden ja järjestelmien
integraatiot, 
riskinhallinta, 
strateginen suunnittelu, 
säädösasiat, 
tuotekehitys, 
tuotesuunnittelu, 
tutkimus, 
validoinnit

  digital service, 
artificial intelligence, 
documentation service, 
consulting, 
training, 
quality assurance, 
integrations of equipment and systems, 
risk management, 
strategic planning, 
regulation issues, 
product development, 
product design, 
research, 
validations