Suomen Terveystalo

https://www.terveystalo.com/

 

Avainsanat: Hyvinvointiteknologia, lääkinnälliset laitteet (instrumentit, laitteistot ja vastaavat tarvikkeet,  joita valmistaja tarkoittaa käytettäviksi esimerkiksi ihmisten sairauden diagnosoinnissa, ehkäisyssä, tarkkailussa, hoidossa tai lievityksessä), automaatio, datan käsittely ja analytiikka, digitaalinen palvelu, ohjelmisto, tekoäly, biopankki, datapankki, etähoito, etäpalvelu, etävalvonta, kuvantaminen, lääketietokanta, potilastietojärjestelmät, rokottaminen, älykello, älykoru, jakelija, kliiniset testit, laadunvarmistus, laitteiden ja järjestelmien integraatiot, riskinhallinta, strateginen suunnittelu, säädösasiat, tietoturva, tuotekehitys, tuotesuunnittelu, tutkimus

 

Keywords: Welfare technology, medical device, automation, data processing and analytics, digital service, software, artificial intelligence, biobank, data bank, telemedicine, remote service, remote monitoring, imaging, pharmaceutical database, medical data systems, vaccination, smart watch, smart jewelry, disrtibutor, clinical trials, quality assurance, integrations of equipment and systems, risk management, strategic planning, regulation issues, cyber security, product development, product design, research