Suvanto Care Oy

https://www.suvantocare.fi/

 

Avainsanat: etävalvonta, etähoito, etäpalvelu, digitaalinen palvelu, mittaus ja monitorointi, hoitajakutsu, kotihoito, ympärivuorokautinen hoiva, turvapuhelin, lääkinnälliset laitteet, valmistaja, Rovaniemi

 

Keywords: remote monitoring, telemedicine, remote service, digital service, measuring and monitoring, nurse call, home care, round-the-clock care, carephone, medical devices, manufacturer, Rovaniemi