Takso-ohjelmistot Oy

http://www.takso.fi/fi/

 

Avainsanat: lääkinnälliset laitteet, konsultointi, säädösasiat, laadunvarmistus, strateginen suunnittelu, yrityspalvelut, koulutus, dokumentaatiopalvelut, validoinnit, tuotekehitys, kliiniset arvioinnit, in vitro -diagnostiikka, Helsinki

 

Keywords: medical devices, consulting, regulation issues, quality assurance, strategic planning, business services, training, documentation service, validations, product development, clinical evaluation, in vitro -diagnostics, Helsinki