Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

https://www.vtt.fi/

 

Avainsanat: yrityspalvelut, tuotekehitys, diagnostiikka, lähitestaus, mittaus ja monitorointi, tutkimus, validoinnit, tuotesuunnittelu, tekoäly, kliiniset arvioinnit, tietoturva, strateginen suunnittelu, datan käsittely ja analytiikka, bioinformatiikka, Espoo, Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Tampere, Oulu

 

Keywords: business services, product development, diagnostics, point of care, measuring and monitoring, research, validations, product design, artificial intelligence, clinical evaluation, cyber security, strategic planning, data processing and analytics, bioinformatics, Espoo, Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Tampere, Oulu