Yhteinen Toimialaliitto ry (YTL)

http://www.ytl.fi/

 

Avainsanat: strateginen suunnittelu, konsultointi, yrityspalvelut, sopimusasiat, säädösasiat, Helsinki

 

Keywords: strategic planning, consulting, business services, contractual matters, regulation issues, Helsinki