Tukea säädösosaamiseen

säädökset haltuun

Yritysten pääsy markkinoille on vahvasti säänneltyä ja sitä normittavat ensisijaisesti ylikansalliset EU-säädökset, lääkinnällisistä laitteista sekä IVD-laitteista annetut asetukset. Tästä syystä säädösasioiden yhteinen haltuunotto on strategisesti tärkeä osa yhdistyksen missiota ja varmistaa osaltaan, että yhdistyksen jäsenyrityksissä on riittävästi osaamista säännellyillä markkinoilla toimimista varten.

Säädösasioiden haltuunotto toteutuu Terveysteknologia ry:ssä ensisijaisesti säädöstyöryhmien kautta, joita yhdistyksessä on kolme: terveysalan ohjelmistot ja data (TOD), lääkinnälliset laitteet (MD) sekä IVD-laitteet (IVD) -työryhmät.

Terveysteknologia ry:n työryhmissä otetaan säädösasiat yhdessä haltuun. Lisäksi jäsenten käytössä on materiaalit työryhmistä vuodesta 2017. Materiaaleihin pääsee käsiksi jäsensivujen kautta.