Fimea Kliiniset laitetutkimukset

Kliiniset laitetutkimukset step-by-step

17.5.2022 klo 16.36
Fimea järjesti 17.5.2022 webinaarin lääkinnällisten laitteiden kliinisistä tutkimuksista ja tarjosi osallistujille askelmerkit kohti onnistuneita kliinisiä tutkimuksia.

Mikä on kliininen laitetutkimus?

 • Järjestelmällistä tutkimusta, johon osallistuu yksi tai useampi tutkittava henkilö ja jonka tarkoituksena on arvioida laitteen turvallisuus tai suorituskyky.
 • Käytettävyys on tärkeä osa laitteen turvallisuutta/suorituskykyä eli siten myös käytettävyys/usability -tutkimukset ovat kliinisiä tutkimuksia, mikäli kliinisen tutkimuksen muut ehdot täyttyvät. 
 • Myös terveydenhuollon toimintayksikön ulkopuolella tehtävät tutkimukset voivat olla kliinisiä tutkimuksia esimerkiksi, kun kyse on maallikolle kotikäyttöön tarkoitetusta laitteesta.

1. Tutustu sovellettavaan lainsäädäntöön ja muuhun viralliseen ohjeistukseen

 • 26.5.2021 alkaen on ollut mahdollista toimittaa sisällöltään MD-asetuksen mukainen hakemuspaketti Fimeaan.
 • MD-asetuksen (EU 2017/745) VI luku - kliininen arviointi ja kliiniset tutkimukset + liite XV
 • Huom. myös direktiivinmukaisia tutkimuksia voidaan edelleen toteuttaa sitä koskevan tutkimussuunnitelman mukaan.
 • IVD-asetuksen (EU 2017/746) VI luku - kliininen tutkimusnäyttö, suorituskyvyn arviointi ja suorituskykyä koskevat tutkimukset (soveltaminen alkaa 26.5.2022)
 • IVD-direktiivi (98/79/ETY)
 • Laki lääkinnällisistä laitteista 3 luku (719/2021) - kliiniset tutkimukset ja in vitro diagnostiikkaan tarkoitetun laitteen suorituskykytutkimukset
 • laki eräistä EU-direktiiveissä säädetyistä lääkinnällisistä laitteista (629/20100)
 • Fimean määräys 1/2022 - lääkinnällisillä laitteilla tehtävät kliiniset tutkimukset

2. Selvitä onko tutkimus Fimealle ilmoitettava

 • Kliiniset laitetutkimukset: MD-asetus art. 62, 74 tai 82 (huom. koskee myös ohjelmistoja!)
 • MDCG 2021-6 (Liite I) ohjeistaa sääntelyreitin valinnassa
 • Suorituskykyä koskevat tutkimukset: IVD-asetus art. 58 tai 70
 • Laki lääkinnällisistä laitteista

3. Selvitä Fimealle toimitettavat asiakirjat

 • MD-asetus, liite XV, II luku
 • MDCG 2021-08
 • Fimean määräys 1/2022
 • IVD-asetus, liite XIV, I luku

4. Valmistele hakemus huolellisesti

 • Eettisen toimikunnan lausunto tulee toimittaa Fimealle hakemuksen tai ilmoituksen liitteenä
 • Toimeksiantajan laillinen edustaja tai yhteyshenkilö tulee nimetä, jos tutkimuksen toimeksiantaja ei ole sijoittautunut Euroopan unionin jäsenvaltioon (ilmoitettava hakemuksessa)
 • Valmistaudu tekemään laitteen luokitusarvio hakemukseen (MD-asetuksen liite VIII luku III, MDCG 2021-24 ja MDCG 2022-5)
 • Hakemuksen validointivaiheessa tarkistetaan kuuluuko kliininen tutkimus asetuksen soveltamisalaan ja sisältääkö hakemus vaaditut asiakirjat.
 • Mitä tutkimussuunnitelman pitää sisältää? Soveltuva standardi SFS-EN ISO 14155:2020:en auttaa.
 • Hakemus ei etene ennen kuin asiakirjat ovat täydelliset
 • Lisäselvityksiä ja täydennyksiä voidaan pyytää myös käsittelyn myöhemmässä vaiheessa

5. Eudamed

 • Eudamedin tutkimusosion pakollinen käyttö alkaa, kun kaikki kuusi moduulia on julistettu täysin toimintakykyisiksi.
 • Sitä ennen tutkittavien laitteiden osalta lupahakemukset ja ilmoitukset toimitetaan Fimealle.
 • Eudamedin käyttöönoton jälkeen, kaikki tutkimuksiin liittyvä raportointi tapahtuu tietokannan kautta.
 • Fimea ei tallenna hakemuksia jälkikäteen Eudamediin.
 • Koordinoitua arviointimenettelyä (MD-asetuksen art. 78 ja IVD-asetuksen art. 74) aletaan soveltaa Eudamedin käyttöönoton myötä.
 • Eudamed luo kliinistä tutkimusta varten unionin laajuisesti käytetyn yksilöllisen tunnistenumeron, jota on käytettävä kaikessa kyseistä kliinistä tutkimusta koskevassa viestinnässä. 

6. Hakemuksen lähetys

 • Huolellisesti täytetty ja allekirjoitettu hakemuslomake kaikkine liitteineen lähetetään joko:

7. Maksut

 • Kliinisen tutkimuksen luvat ja hakemukset ovat suoritepohjaisia maksuja.
 • STM:n asetus Fimean maksullisista suoritteista (437/2021)
 • Lisäksi uutena on vuosittaiset valvontamaksut

8. Tutkimuksen käynnistyminen

 • Muista ilmoittaa muutoksista - merkittävät muutokset (art. 75)
 • Noudata omaa valvontasuunnitelmaa
 • Varaudu viranomaisen tarkastuksiin (uusi elementti MD-asetuksessa)

9. Tutkimus päättyy 

 • Kerää tutkimuslaitteet pois tutkimuspaikasta
 • Säilytä tutkimusta koskevat asiakirjat
 • Laadi loppuraportti (MD-asetuksen art. 77.5)
 • Laadi tiivistelmä, joka on käyttäjän kannalta helposti ymmärrettävä (art. 77)

Webinaarin tallenne ja esitysmateriaalit ovat saatavilla Fimean verkkosivuilta