Healthtech Terveysteknologia

Syysterveiset Terveysteknologia ry:stä

Syyskausi on alkanut ja olemme aurinkoisen sekä rentouttavan kesäloman jäljiltä valmiita ottamaan loppuvuoden vastaan mielenkiintoisten tapahtumien merkeissä yhdessä kasvaneen jäsenkuntamme kanssa.

Kokoonnuimme kesän jälkeen pitkästä aikaa toimistolle suunnittelemaan tulevien kuukausien toimintaamme ja potentiaalisia vaikuttamisen sekä viestinnän paikkoja. Lisäksi yhdistyksen hallitus kokoontuu tällä viikolla mm. arvioimaan yhdistyksen strategian toimeenpanon etenemistä. Näin pääsemme uusin energioin ja ideoin jatkamaan siitä, mihin kesän kynnyksellä jäimme.

Olemme monin mittarein hyvässä vauhdissa ja kuten arvata saattaa, terveysteknologia-alalla eivät vaikuttamistarpeet ja -kohteet aivan heti lopu.

Toimintamme ytimessä ovat jäsenyrityksemme, joiden tuotteilla ja palveluilla tuetaan ihmisten sairauksien ennakointia, ehkäisyä, diagnostiikkaa, hoitoa, seurantaa ja kuntoutusta.

Pyrimme yhdistyksessä vaikuttamaan toimivan kotimarkkinan ylläpitämiseen ja kehittämiseen, edistämään uusien innovaatioiden käyttöönottoa tulevaisuuden terveydenhuollossa sekä tukemaan jäsenyritystemme kasvua ja kansainvälisty­mistä.

Terveysteknologia-ala on vahvasti vientivetoinen ala ja siten panostaminen kansainvälistymistä edistävän kotimaisen ja eurooppalaisen toimintaympäristön kehittämiseen on tärkeää. Alkuvuosi on ollut haastavista ajoista huolimatta viennin osalta jälleen nousujohteinen vastaten pitkälti edellisen vuoden lukuja. 1.1.-30.4.2021 kokonaisvienti oli 819 miljoonaa euroa, kun vastaavana aikana vuotta aikaisemmin kokonaisvienti oli 791 miljoonaa euroa.

Yhdessä olemme vahvempia ja yhdistys onkin koronahaasteista huolimatta edelleen vahvistanut asemaansa johtavana terveysalan yhteisönä ja vaikuttajana, kun jäsenkuntaan liittyi alkuvuonna 14 uutta jäsentä:

Aidian Oy, Apotti Oy, Askel Healthcare Oy, Kiwa (Inspecta Sertifointi), ArcDia International Oy, BeeHealthy Oy, DigiFinland Oy, Dilaw Asianajotoimisto Oy, Forsante Oy, Huld Oy, Klinik Healthcare Solutions Oy, Mediclaudo Oy, QMS Nordic Oy ja Tepcomp Oy.

Kesälomien alkaessa jäseniä oli 158.

Tavoitteemme on tarjota jäsenyrityksillemme kohtaamispaikka, ns. kotipesä, josta saa tukea ja mahdollisuuden verkostoitua muiden markkinoilla jo olevien tai sinne tähtäävien terveysteknologia-alan yritysten ja sidosryhmien kanssa. Jokaiselle löytyy omaan toimintaan sopivaa aktiviteettia, informaatiota ja apua.

26.5.2021 oli lääkinnällisten laitteiden alueella merkittävä päivä, kun jo vuonna 2017 voimaan tulleen lääkinnällisten laitteiden asetuksen (EU 2017/745, MDR) siirtymäaika päättyi koko Euroopassa yhtäaikaisesti. Diagnostiikka-alalla työskenteleville vuosi 2022 tuo vielä lisäjännitystä, kun MDR:n rinnalla alkaa lisäksi toisen EU-asetuksen, (EU 2017/746, IVDR) soveltaminen. Sääntely-ympäristön muutoksiin liittyvät kysymykset ja tuen tarve ovatkin keränneet ennätyksellisen määrän osallistujia työryhmiimme, jotka ovat avoimia kaikille jäsenyrityksille ja niiden henkilöstölle.

Vuonna 2021 työryhmiä on kolme:

  • Terveysalan ohjelmistot ja data (TOD) -työryhmä, puheenjohtaja Mika Siitonen, Labquality Oy
  • Medical Device (MD) -työryhmä, puheenjohtaja Sanna Mattila, Clinipower Oy
  • In vitro Diagnostic (IVD) -työryhmä, puheenjohtaja Anja Kontio, Labquality Oy

Työryhmien taustajoukoissa puuhataan jo tulevien kokousten asialistoja ja selvitellään mitä edistysaskeleita viranomaiskoneistoissa on kesän aikana otettu. Esimerkiksi EU-asetusten tueksi laaditut ensimmäiset yhdenmukaistetut standardit (MDR ja IVDR) julkaistiin 16.7.2021, EU-asetuksia täydentävä kansallinen sääntely tuli voimaan 19.7.2021, Fimean määräys toimija- ja laiterekisteri-ilmoituksista julkaistiin 16.8.2021 ja Euroopan lääkeviraston roolia ehdotettiin laajennettavaksi lääkinnällisten laitteiden alueelle. Näitä aiheita käydään läpi yhdessä syksyn ensimmäisissä työryhmäkokoontumisissa.

Lisäksi kesän aikana komission ehdotus uudeksi tekoälysääntelyksi on ollut vilkkaan keskustelun kohteena. Tekoälysääntely liittyy laajempaan EU datastrategiaan ja olemme yhdistyksenä mukana strategiaan liittyvissä hankkeissa useiden eri vaikuttamiskanavien kautta niin kotimaassa kuin EU:ssakin. Syksyn alussa 8.9.2021 meidät löytää keskustelemasta EU:n tekoälyasetuksen vaikutuksista sote-alalle.

Genomiteollisuusjaostossa jatkamme työtä yksilöllistetyn lääketieteen kysymysten äärellä. Syksyn aikana osallistumme biopankkilain kokonaisuudistusta ohjaavaan työhön ja lausumme tulevan genomilain ehdotuksista. Vuosi 2021 toivottavasti on vihdoin se vuosi, kun todistamme näiden hankkeiden etenemisen eduskuntakäsittelyyn ja toimeenpanovaiheeseen.

Ikääntyneen Suomen ongelmat (ISOt) -verkoston toimintaa jatketaan vuonna 2020 julkaistun aloitteen Ikääntyneiden onnistunut kotona asuminen pohjalta käsitellen mm. kansallista ikäohjelmaa. Alku­vuonna aloitettiin myös tulevaisuuden visiointi osana STM:n Hyte Airo -ohjelmaa. Mukana verkostossa on yritysten lisäksi muun muassa Kuntaliitto, Super, ministeriöt (STM, TEM ja VM), virastot (THL, VTT, Business Finland ja DVV), oppilaitokset (DIAKAMK ja Lapin AMK) sekä joukko yksityisiä ja julkisia palvelutuottajia.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan kehittymiseen sekä vientiin ja kansainvälistymiseen vaikute­taan parhaiten yhteistyössä muiden kanssa.

Terveysteknologia ry on osa Teknologiateollisuus ry:tä, minkä vahva tuki on yhdistykselle tärkeää. Teknologiateollisuuden kanssa vaikuttamme kasvun, talouden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen, yritys­ten uudistumiseen ja näiden edellytysten esille tuomiseen. Suomi tarvitsee innovatiivisia hankintoja, digitalisaation tuomia hyötyjä, osaajia ja osaamista enemmän kuin koskaan.

Myös hyvä yhteistyö Lääketeollisuus ry:n ja Sailab – Medtech Finland ry:n kanssa on jatkunut alku­vuonna. Terveyden tekijät kuntavaalitilaisuus oli 11.6.2021 ja mukana olivat Eeva Kalli (kesk), Aki Lin­den (sd), Sari Sarkomaa (kok), Ville Tavio (ps). Terveysteknologia ry osallistui myös Lääketeollisuus ry:n kutsumana ETLA:n Terveysteknologia ja tutkiva lääkeala Suomen taloudessa -raportin laadintahankkeeseen ja raportin kirjoittamiseen.

Tärkeä viestintäkanavamme on oma verkkosivustomme, jonne olemme alkuvuoden aikana laatineet kymmeniä kirjoituksia ajankohtaisista terveysteknologia-alaa koskevista asioista. Kirjoittamisen lisäksi olemme olleet myös äänessä sekä omissa webinaareissamme että muiden sidosryhmiemme tilaisuuksissa. Keväällä näitä eri tilaisuuksia oli lähemmäs 40.

Olemme todella iloisia, että yhdistys on laajasti tunnettu ja toivottu vieras terveysalaa koskevissa tilaisuuksissa, sillä jokainen kutsu, esitys ja puhe mahdollistavat jäsenyritystemme äänen käyttämisen alan toimintaedellytysten kollektiiviseksi tukemiseksi ja vahvistamiseksi.

Iloista syyskautta kaikille toivottaen!

Lisätietoja: 

Sandra Liede, säädösasiantuntija, Terveysteknologia ry, puh. 040 700 1658, sandra.liede@teknologiateollisuus.fi 

Saara Hassinen, toimitusjohtaja, Terveysteknologia ry, puh. 040 531 1661, saara.hassinen@teknologiateollisuus.fi