päätöksenteontuki
Uutinen

Duodecim Päätöksentuki sertifioitu lääkintälaiteasetuksen mukaiseksi laitteeksi

Kustannus Oy Duodecim on saanut ensimmäisten suomalaisten yritysten joukossa lääkinnälliselle Duodecim EBMEDS® -ohjelmistolleen lääkintälaiteasetuksen (EU/2017/745) mukaisen CE-merkinnän luokassa IIa. Sertifikaatin Duodecimille myönsi SGS Fimko Oy 0598 15.2.2023.

Lääkäreille ja hoitajille suunnattu päätöksentuki tarjoaa potilaskohtaisesti räätälöityjä neuvoja, varoituksia ja erilaisia työkaluja hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Järjestelmä yhdistelee potilaskertomuksiin ja niihin liitettyihin tietolähteisiin tallennettuja tietoja, kuten mittaustuloksia, lääkityksiä ja diagnooseja ja tuottaa kansallisiin Käypä hoito -suosituksiin sekä muihin Duodecimin julkaisemiin sisältöihin perustuvaa tukea ammattilaisten päätöksentekoon. Päätöksentuki on integroitu kaikkiin maassamme yleisimmin käytössä oleviin potilaskertomusjärjestelmiin.

Päätöksentuki parantaa potilas- ja lääketurvallisuutta muistuttamalla esimerkiksi puuttuvista tai vanhentuneista mittauksista ja kontrollikäynneistä sekä varoittamalla potilaalle määrättyjen lääkkeiden haitallisista yhteisvaikutuksista. Ammattilaisen kallisarvoista aikaa säästetään automaattisesti täydentyvillä laskureilla ja lomakkeilla. 

Duodecimin lääkinnällisen laitteen alle kuuluu useita toiminnallisuuksia, kuten väestön terveyden analysointiin suunnattu Terveyshyötyarvio ja Oirearviot, jotka julkaistaan osana DigiFinland Oy:n valmistamaa, CE-merkittyä kansallista Omaolo.fi-palvelua.

”Matka laatujärjestelmän pystyttämisestä CE-merkin saamiseen on ollut pitkä ja opettavainen. Olemme tarkastelleet kriittisesti toimintaamme ja siihen liittyviä prosesseja, joiden hiominen ja mittaaminen on keskeistä. Matka luonnollisesti jatkuu, koska lääkinnällisen laitteen valmistajaa valvotaan ja auditoidaan säännöllisin väliajoin”, kuvailee laatupäällikkö Eija Kutinlahti

”Sertifikaatin saamiseen on vaadittu mittava taloudellinen ja henkinen investointi. Työntekijöiden ja ylimmän johdon sitoutuminen on ollut elintärkeää. Lääkintälaiteasetukseen on sisäänrakennettuna korkea potilasturvallisuus ja asiakastyytyväisyys, jotka molemmat ovat toimintamme ytimessä. Luotan, että CE-merkin tuella järjestelmämme ovat kilpailukykyisiä kasvavassa ja vahvasti säännellyssä terveysteknologiamarkkinassa”, kommentoi Integroidut palvelut -yksikön päällikkö Tuomas Lehto.  

Duodecimin päätöksentukea käyttää noin 24 000 terveydenhuollon ammattilaista. Kansalaisille suunnattu Omaolo.fi -palvelu on noin viiden miljoonan suomalaisen käytettävissä. 

Tiedote 14.3.2023