HT_Uutiskuva2023_SoteDigi_työkalupakki
Uutinen

Elinkeinoelämältä työkalut kohti vaikuttavampaa sosiaali- ja terveydenhoitoa

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmämme on vakavan haasteen äärellä. Nykyinen ja tuleva rahoituspohja yhdistettynä ikääntyvän väestömme kasvavaan palvelujen tarpeeseen eivät enää kestä vanhoja toimintamalleja. Tätä haastetta taklaamaan EK ja sen toimialaliitot ovat koonneet Sotedigin työkalupakin, joka tarjoaa ratkaisuja sote-palveluiden saatavuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen.

Sote-palvelujen turvaaminen ja kustannusten kasvun hillitseminen tulevina vuosina vaativat muutosta nykyisiin tapoihin toimia ja tuottaa palveluja. Muutoksen edellytys on, että kaikki toimijat sitoutuvat yhdessä purkamaan tiedon hyödyntämisen esteitä ja tätä kautta lisäämään palvelujärjestelmän tehokkuutta.

Onnistuminen sote-palveluiden modernisoinnissa vaatii selkeän tilannekuvan ja yhteisen tahtotilan. Viisi tärkeintä toimenpidettä käynnistettäväksi:

  1. Tarvitaan kansallista ohjeistusta ja panostusta yhteentoimiviin sote-tietojärjestelmiin.
  2. Käynnistetään kansallinen keskustelu keskeisten viranomaisten ja sote-toimijoiden välillä tietosuojan roolista sote-lainsäädännön tulkinnassa sekä tarkoista numeerisista henkilöstömitoituksista.
  3. Yhtenäistetään julkisen ja yksityisen palvelutuotannon viranomaisvaatimukset ja mittarit.
  4. Otetaan sote-sektori aktiivisesti mukaan kehittämään kansallisia digihankkeita.
  5. Puututaan in house -yhtiöiden toimintaan epäterveen markkinan kitkemiseksi.

”Teknologian tehokas hyödyntäminen vapauttaa ammattilaisten työpanoksen niihin tehtäviin, joissa sitä todella tarvitaan. Meillä on käsissämme kaikki mahdollisuudet rakentaa sote-palvelujärjestelmästä menestystarina”, sanoi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies tiedotustilaisuudessa.

Suomalaiset ansaitsevat maailman parhaat sosiaali- ja terveyspalvelut, vaikuttavimmat hoidot ja turvallisen hoivan. Tiistaina 14.2. julkaistu Sotedigin työkalupakki sisältää lukuisia toimenpide-ehdotuksia, joilla tämä lupaus pystytään lunastamaan.

Tutustu SoteDigin työkalupakkiin tästä

Lisätietoja:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK, johtava asiantuntija Mika Tuuliainen, p. 050 563 4729, mika.tuuliainen(at)ek.fi
Finanssiala ry, johtava asiantuntija Timo Tuominen, p. 020 793 4218, timo.tuominen(at)finassiala.fi
Hyvinvointiala HALI ry, terveyspalvelujen johtaja Hanna-Maija Kause, puh. 050 566 7949,  hanna-maija.kause(at)hyvinvointiala.fi
Lääketeollisuus ry, toimitusjohtaja Sanna Aunesluoma, puh. 050 512 2380,  sanna.aunesluoma (at)laaketeollisuus.fi
Terveysteknologia ry, toimitusjohtaja Saara Hassinen, puh. 040 531 1661, saara.hassinen(at)teknologiateollisuus.fi