Hoitaja tutkimassa asiakasta
Uutinen

Ikäihmisten eteisvärinän seulontakokeilusta hyviä kokemuksia: Heart2Save seulonta toteutui luotettavasti ilman asiakaskäynnin pidentämistä

PirKATI-hankkeeseen sisältyvässä puolen vuoden pilottiprojektissa haettiin toimintamallia, jossa kotisairaanhoidon asiakkailta seulottiin sydämen rytmihäiriöitä osana päivittäistoimintaa. Sujuvan toimintamallin ohessa tavoitteena oli selvittää uuden teknologian käytettävyys ja luotettavuus sekä kuvata pilotin aikana tulokset ja arvioida kustannusvaikuttavuutta.

Salakavala rytmihäiriö

Eteisvärinä eli flimmeri on yleisin sydämen rytmihäiriö. Hoitamattomana se altistaa aivoinfarktille, mutta tutkimusten mukaan jopa kaksi kolmasosaa eteisvärinän aiheuttamista aivoinfarkteista voitaisiin estää verenohennuslääkityksellä.

Eteisvärinä lisääntyy ikääntymisen myötä. Jopa puolella potilaista se ei aiheuta oireita, ja piilevän eteisvärinän löytämiseksi Euroopan kardiologiyhdistys suosittelee yli 75-vuotiaiden sydämen rytmin systemaattista seurantaa. Ideaalisin seurannan toimintamalli istuisi osaksi normaalia työn kulkua.

Laukkuun mahtuva mittalaite

Kokeilun käytännön toteutuksesta vastasi Tampereen kotihoito neljällä lähipalvelualueella yritysyhteistyökumppaninaan Heart2Save Oy. Pilotti tapahtui Kalevan, Tammelan, Tammerkosken ja Tesoman alueilla.

Seulonta toteutettiin pienellä hoitajan työlaukkuun mahtuvalla EKG-mittalaitteella. Mittaus tehtiin joko rintakehältä tai kainalon alta.

Mittaustapahtuma kestää vain minuutteja, ja tulokset ovat heti näkyvissä hoitajan työpuhelimen sovelluksella. Tekoäly tunnistaa poikkeavan sydämen rytmin, jolloin hoitaja pyytää lääkäriltä hoito-ohjeen vain poikkeaviin löydöksiin. Lääkäri varmistaa diagnoosin lähetetystä EKG:sta eli sydänfilmistä ja määrää jatkohoidon.

Yli 1200 seulontaa

Pilotissa koulutettiin 17 sairaanhoitajaa ja 34 lähihoitajaa käyttämään uutta teknologiaa. Pilotin aikana kotihoidon hoitajat tekivät yhteensä 1215 rytmin seulontaa 223 kotihoidon asiakkaalle.

Kokeiluun osallistunut henkilöstö piti toimintamallia toimivana. Hankkeessa käytetty teknologia toimi luotettavasti ja mittaaminen oli pääosin sujuvaa. Sydämen rytmihäiriöiden seulontaa toteuttaessa ilmeni vain vähäisiä määriä tietoliikenneyhteyksistä johtuvia teknisiä haasteita.Ikäihmiset itse tai heidän omaisensa kokivat sydämen rytmin seulonnan tärkeäksi ja turvallisuuden tunnetta lisääväksi.

Kolmelta prosentilta löytyi piilevä eteisvärinä

Pilotin aikana kolmelta prosentilta asiakkaista löytyi piilevä eteisvärinä. Kotihoidon lääkärit suunnittelivat heille jatkohoidon, ja yhdelle prosentille aloitettiin aivoinfarktia estävä verenohennushoito.

Kokeilun perusteella seulonta voi tuoda myös kustannussäästöjä, sillä yhden aivoinfarktin ensimmäisen vuoden kustannukset Suomessa ovat 21 000 euroa ja loppuelämän yli 80 000. Tämän pilotin seulonnan kustannukset taas olivat 563 euroa yhtä löydettyä eteisvärinää kohti.

Sydämen eteisvärinän seulonnan laajentamisen mahdollisuuksia selvitellään parhaillaan Pirkanmaan hyvinvointialueella. Kotihoidon henkilöstön kokemusten ja pilotin tuloksien perusteella palvelua on potentiaalista laajentaa yli 65-vuotiaille ikäihmisille Pirkanmaalla. Palvelu soveltuu niin kotihoitoon, terveyskeskuksiin kuin tulevaisuuden sotekeskuksen palveluihinkin.

Uutinen on alun perin julkaistu Pirkanmaan hyvinvointialueen kotisivuilla: https://www.pirha.fi/w/ik%C3%A4ihmisten-eteisv%C3%A4rin%C3%A4n-seulontakokeilusta-hyvi%C3%A4-kokemuksia-seulonta-toteutui-luotettavasti-ilman-asiakask%C3%A4ynnin-pident%C3%A4mist%C3%A4

Lisätietoja
Pirkanmaan KATI -hanke, projektipäällikkö Pia Turunen,
041 731 2119, pia.turunen(at)pirha.fi

Heart2Save, LT ensihoito, toimitusjohtaja Helena Jäntti,
helena.jantti(at)heart2save.com

THL:n kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmassa edistetään uusien teknologioiden hyödyntämistä kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelma on käynnissä vuosina 2021 - 2023. Pirkanmaalla toteutettu PirKATI-hanke kuuluu tähän laajempaan kokonaisuuteen.