Abomics_kaupantekotilaisuus
Uutinen

Yksilöllisen lääkityksen edelläkävijä Abomics osti Multirecin

1.12.2022 klo 11.01

Abomics Oy on suomalainen farmakogenetiikan asiantuntijayritys, joka on alan johtavia toimijoita Euroopassa. Se ylläpitää farmakogeneettistä tietokantaa sekä tarjoaa farmakogenetiikan lausuntopalveluita kliinisille laboratorioille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Multirec Oy on 22 vuotta toiminut terveydenhuollon tietopalveluyritys, joka on johtava lääkerekisterin toimittaja potilastietojärjestelmille Suomessa. Se on virallinen Kelan perusrekisterin jakelija ja liittää perusrekisteriin useita lääkkeen määräämistä helpottavia ja hoidon turvallisuutta ja tehokkuutta lisääviä tietokantoja.

Multirecin asiakastyytyväisyys on erinomainen ohjemistotoimittajien ja terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. Multirecillä on vahva asema Suomessa ja erinomainen yhteistyö potilastietojärjestelmäyritysten kanssa. Vuosikymmeniä kehitetyt tietokannat ja työkalut tuovat kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla. Pelkästään Suomessa lääkäreiltä säästyy miljoonia hiirenpainalluksia, kun Multirecin tietokannat nopeuttavat työnkulkua reseptiä kirjoittaessa.

Nämä Multirecin valmiudet tukevat merkittävästi Abomicsin tavoitteiden saavuttamista. Abomics-konsernin liikevaihto noussee yli 3 miljoonaan euron vuonna 2023 ja liiketoiminta tulee säilymään kannattavana kovista kasvutavoitteista huolimatta. Multirecin ja Abomicsin välillä on ollut yhteistoimintaa jo useiden vuosien ajan. Multirec on toiminut Abomicsin farmakogeneettisen tietokannan jakelijana kotimaisiin tietojärjestelmiin. Abomics on toiminut Multirecin ”lääkevaikutukset laboratoriotuloksiin” -tietokannan jakelijana kansainvälisillä markkinoilla.

Yrityskauppa tekee Abomicsista kokonaisvaltaisen lääkitystiedon keskuksen. Abomicsin fokus on ollut alusta asti kansainvälisillä markkinoilla. Pelkästään Suomeen rajoittuvan kansallisen mallin sijasta Abomics onkin alusta alkaen kehittänyt kansainvälisiä ratkaisuja, joilla voidaan palvella koko Eurooppaa. Abomics lanseerasi tietokantansa suomalaislääkärien saataville yhdessä Duodecimin kanssa vuonna 2015 ja verinäytepohjaiset lausunnot laboratorioiden kanssa vuotta myöhemmin. Esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa, joissa terveydenhuollon digitalisaatio ei ole samalla tasolla kuin Suomessa, on meneillään kansallisia hankkeita järjestelmien kehittämiseksi. Nykyään Abomicsin palvelut ovat suomalaisten laboratorioiden ja klinikoiden lisäksi käytössä myös Alankomaissa, Virossa ja Itävallassa. Lähitulevaisuudessa julkistetaan myös sopimuksia muissa Euroopan maissa, kertoo toimitusjohtaja Valter Rönnholm.

Yksilöllinen lääketiede ja täsmälääkitys ovat terveydenhuollon muotisanoja, jotka monen mielessä assosioituvat tulevaisuuteen tai syöpään. Genetiikan avulla yksilöity lääkitys on kuitenkin kaikkien lääkäreiden ja potilaiden saatavilla jo tänä päivänä, kertoo Abomicsin lääketieteellinen johtaja ja perustaja dosentti Jari Forsström. Farmakogeneettinen testi on käytössä koko Suomessa sekä yksityisessä että julkisessa terveydenhuollossa. Verinäytteen perusteella lääkäri saa lääkityspäätöksen tueksi laajan lausunnon, jonka Abomics on suunnitellut yleislääkäreille helppokäyttöiseksi lyhyen potilaskäynnin aikana. Farmakogenetiikan käyttö on kasvussa ja Abomics aikoo säilyttää keskeisen asemansa markkinoilla.

Lisätietoja: Valter Rönnholm, toimitusjohtaja, 040 523 9110

Mediatiedote 30.11.2022 (pdf)